Projektplanen för ett nytt centralkök i Backas går vidare till fullmäktige

Vid sitt sammanträde den 13 maj beslutade Helsingfors stadsstyrelse föreslå att stadsfullmäktige godkänner projektplanen för att ersätta affärsverket Servicecentralens centralkök i Backas med en ny byggnad.
Centralköket i Backas sköter matservicen till nästan 400 verksamhetsställen, såsom daghem, läroanstalter och skolor.  Bild: Juho Kuva
Centralköket i Backas sköter matservicen till nästan 400 verksamhetsställen, såsom daghem, läroanstalter och skolor. Bild: Juho Kuva

Affärsverket servicecentralen (Servicecentralen Helsingfors) tillhandahåller den lagstadgade matservicen för fostrans- och utbildningssektorn samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn från centralköket i Backas. Centralköket sköter matservicen till nästan 400 verksamhetsställen, såsom daghem, läroanstalter och skolor. Vid centralköket arbetar cirka 60 anställda, som tillverkar i genomsnitt 60 000 portioner per dag. För närvarande tillverkar centralköket i Backas 2,1 miljoner kg mat per år.

Enligt utredningarna har centralköket vid Backasvägen 30 i Backas nått slutet av sin livscykel.
Centralköket är i stort sett i sitt ursprungliga skick och det har konstaterats behöva omfattande och mycket brådskande reparationer.

Det planerade nya centralköket kommer att ha en livsmedelsterminal. Det nya centralköket gör det möjligt att tillhandahålla matservice som stöder stadens befolkningstillväxt på ett ekonomiskt och ekologiskt effektivt sätt och förbereda sig på variation i matproduktionens volymer både på årsnivå och under de kommande årtiondena. Det nya centralköket gör det smidigare att samordna mattransporter och möjligt att utnyttja produkter av partner inom livsmedelsbranschen. Målet med planeringen är att trygga beredskapen och säkerställa en matservice av jämn kvalitet.

Enligt den målsatta tidsplanen tas det nya centralköket i bruk sommaren 2027. Det slutliga beslutet om detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Nya lokaler för daghemmen Päiväpirtti och Topelius

Stadsstyrelsen godkände för sin del en projektplan för en ersättande nybyggnad för daghemmen Päiväpirtti och Topelius i Bortre Tölö. Syftet med nybyggnadsprojektet är att ersätta daghemmen Päiväpirttis och Topelius nuvarande lokaler vid Råholmsvägen 6 respektive 3. De nuvarande lokalerna ska rivas. Den ersättande nybyggnaden ska byggas på daghemmet Päiväpirttis nuvarande tomt i Sibeliusparken i Bortre Tölö.

I det nya daghemmet ska det ordnas småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn i åldern 1–6 år. Den ersättande nybyggnaden planeras få 168 platser för barn inom småbarnspedagogik och förskola.
Projektplan baserar sig på en allmän arkitekttävling som ordnades 2021 om den nya daghemsbyggnaden. Det slutliga beslutet om detaljplaneändringen fattas av stadsfullmäktige.

Gruppmotioner av Samlingspartiets fullmäktigegrupp och Socialdemokratiska fullmäktigegruppen går vidare till stadsfullmäktige

Dessutom behandlade stadsstyrelsen för sin del gruppmotioner av Samlingspartiets fullmäktigegrupp och Socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Gruppmotionen av Samlingspartiets fullmäktigegrupp gäller förbättring av centrums livskraft. SDP föreslår i sin gruppmotion en fungerande arbetskraftspolitik i Helsingfors.

Båda gruppmotionerna går vidare till behandling i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut och eventuella omröstningar kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet publiceras på webbsidan med stadsstyrelsens handlingar.