Porträtt av tidigare ordförande i Helsingfors stadsfullmäktige Tuuli Kousa avtäcktes

Porträttet av tidigare ordföranden i Helsingfors stadsfullmäktige Tuuli Kousa avtäcktes i stadshuset den 29 maj. Porträttet är skapat av konstnären Hannaleena Heiska.
Porträttet av Tuuli Kousa är skapat av konstnären Hannaleena Heiska. Bild: Sakari Röyskö
Porträttet av Tuuli Kousa är skapat av konstnären Hannaleena Heiska. Bild: Sakari Röyskö

Tuuli Kousa var ordförande för Helsingfors stadsfullmäktige 2017–2019. Under Kousas tid som ordförande reformerade Helsingfors sitt ledningssystem och övergick till en borgmästarmodell. Under Kousas period ledde Helsingfors också byggandet av nätverk mellan stora städer och stärkandet av städernas röst i den finländska politiken.

– Det var en ära att få fungera som ordförande för stadsfullmäktige genom den historiska förvaltningsreformen, först tillsammans med stadsdirektör Jussi Pajunen och senare med borgmästare Jan Vapaavuori. Fullmäktige stod för kontinuiteten under förändringen. Under mitt ordförandeskap såg vi hur städernas makt växte och Helsingfors stärkte sin intressebevakning i exempelvis social- och hälsovårdsfrågor, berättar Kousa.

Kousa valdes till stadsfullmäktige första gången 2009, och omvaldes 2013 och 2017. Kousa har också varit ledamot av stadsfullmäktige 2013–2014, ledamot av hälsovårdsnämnden 2009–2012 och ordförande för stadsfullmäktiges koncernsektion 2013–2017.

Porträttet är en del av en lång tradition av porträttkonst

Porträttet av Kousa har skapats av bildkonstnären Hannaleena Heiska. Heiska utexaminerades från Bildkonstakademin 2006 och arbetar sektorsövergripande med måleri, teckning, rörlig bild och performans. Heiska var nominerad för Ars Fennica 2011.

– Jag tycker att det är oerhört värdefullt att staden värnar om porträttraditionen, och det är fantastiskt att få vara en del av denna kontinuitet. Jag har följt Hannaleena Heiskas karriär under en lång tid och jag uppskattar hennes sektorsövergripande verksamhet och det sätt på vilket hon kombinerar olika nyanser i sina målningar, säger Kousa.

– Det var meningsfullt att få göra ett porträtt av Tuuli Kousa och samtidigt bli en del av Helsingfors stads porträttradition. Jag beundrar särskilt Tuulis djupa intresse för modern dans och bildkonst, berättar Heiska.

Kousas porträtt kommer att placeras i foajén till stadsfullmäktigesalen, bredvid porträtten av de tidigare ordförandena i stadsfullmäktige.

Tradition med porträtt sedan 1700-talet

Porträtten av Helsingfors stadsdirektörer och ordförande för stadsfullmäktige är en tradition som sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Det äldsta verket i stadens porträttsamling är porträttet av politieborgmästare Anders Byström, målat av konstnären Nils Schillmark 1780. Ett av de mest kända verken i samlingen är säkert Albert Edelfelts porträtt av den första ordföranden för Helsingfors stadsfullmäktige Leo Mechelin från 1901.

Det var dock först på 1930-talet man började porträttera fullmäktigeordförandena mer systematiskt. Med porträtten av stadsdirektörerna inräknade omfattar stadshusets porträttsamling över 60 verk.