Planeringen av Mellersta Postparken inleds

Planering av Mellersta Postparken i norra Böle inleds. I området byggs hem för cirka 3 000 invånare samt kommersiella och offentliga tjänster. Stadsborna bjuds in till en verkstad för att planera Mellersta Postparkens framtid.
Läget för Mellersta Postparken är markerad på kartan.
Bild: Helsingfors stad

Området som planläggs ligger mellan Postparken, som håller på att byggas, och den redan planlagda Södra Postparken. Dessa tre områden kommer att bilda en enhetlig stadsdel i norra Böle i framtiden.  

I Mellersta Postparken planeras hem för cirka 3 000 invånare samt kommersiella och offentliga tjänster, såsom ett daghem. Området gränsar till Centralparken i väst och till Ilmala tågdepå i öst. Man bygger inte i Centralparken. Parkeringsplatser placeras i parkeringsanläggningar.  

I området finns för närvarande Böle postcentrum i två våningar och Postis huvudkontorsbyggnad. Postcentrumet rivs troligen först på 2030-talet innan det nya området byggs. För Postis huvudkontorsbyggnad utreds ett nytt användningsändamål under detaljplanläggningen. 

Genom det nya området går promenadgatan Gustensstigen. Biltrafiken använder Postiljonsgatan bredvid Ilmala bangård. Även en spårväg kan byggas på Postiljonsgatan i framtiden. Postrutten bredvid Centralparken ändras till en gång- och cykelväg. I området har också anvisats en cykelbana, vars exakta läge preciseras senare. 
 

Kom med idéer till Mellersta Postparken

Det ordnas en öppen verkstad gällande planeringen av Mellersta Postparken den 17 juni 2024 kl. 17.00–19.15 på Postis huvudkontor på Postrutten 7. Deltagande i verkstaden förutsätter förhandsanmälan. Du kan anmäla dig via länken nedan. I verkstaden ryms med de 40 första som anmäler sig. Anmäl dig senast den 13 juni: https://bit.ly/postipuisto_ilmoittaudu(Länk leder till extern tjänst) 

Detaljplanläggningen av Mellersta Postparken inleds med Programmet för deltagande och bedömning, som finns framlagt för påseende under perioden 7–28.6.2024. Du kan bekanta dig med planerna för Mellersta Postparken och berätta din åsikt senast den 28 juni genom enkäten på kerrokantasi.hel.fi/keskinenpostipuisto(Länk leder till extern tjänst) 

Enligt de preliminära uppskattningarna kan byggandet av Mellersta Postparken inledas på 2030-talet. Byggandet av Postparkens område norr om Mellersta Postparken blir klart uppskattningsvis 2027. Byggandet av Södra Postparken håller på att inledas. Området blir färdigt under den senare hälften av 2030-talet.  

Nya områden som planeras och byggs i Norra Böle är markerade på kartan.
Bild: Helsingfors stad