Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringen på bostadsgator kommer att ändras

Helsingfors gör ändringar i gatornas parkeringsarrangemang för att förbättra underhållet av trottoarerna. Året runt förändringar kommer till cirka 150 tomtgator i olika delar av staden. Förändringarna gäller gator där gatuparkering gör det betydligt svårare att ploga trottoarerna och förhindra halka. Man kommer även i fortsättningen att se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser.
I dagsläget kan framför allt de smala trottoarerna snöröjas först när de parkerade fordonen har flyttats ur vägen för plogutrustningen.  Bild: Helsingin kaupunkiympäristö.
I dagsläget kan framför allt de smala trottoarerna snöröjas först när de parkerade fordonen har flyttats ur vägen för plogutrustningen. Bild: Helsingin kaupunkiympäristö.

De nya parkeringsarrangemangen innebär till exempel förbud att parkera på sidan av trottoaren eller att flytta parkering från intill trottoaren till andra sidan av gatan. Ändringarna kommer att påverka det totala antalet platser på gatorna, eftersom vissa parkeringsplatser kommer att dras in och vissa gator kommer att ha begränsad användning.

 

Arrangemanget syftar till att förbättra trottoarernas säkerhet och användbarhet, särskilt i snöväder. Bättre vinterunderhåll kan minska antalet halkolyckor och att falla omkull, som är de vanligaste orsakerna till fotgängarskador.

I dagsläget kan framför allt de smala trottoarerna snöröjas först när de parkerade fordonen har flyttats ur vägen för plogutrustningen. Detta fördröjer snöröjningen avsevärt och orsakar ytterligare arbetsmoment och kostnader.

Parkeringsändringarna grundar sig på ett beslut av stadsmiljönämnden från 2018 beslut.

Ändringarna i parkeringen kommer att göras i olika delar av Helsingfors utanför stadskärnan, och de kommer huvudsakligen att träda i kraft under 2023. Ändringar är på väg på följande områden: Haga, Henriksdal, Hertonäs, Jakobacka, Forsby, Brändö, Gumtäkt, Granö, Kottby, Degerö, Lassas, Drumsö, Malm, Munksnäs, Munkshöjden, Kvarnbäcken, Baggböle, Dammen, Parkstad, Bocksbacka, Reimars, Brobacka, Staffansslätten, Stapelstaden, Majstad, Grindbacka, Uppby och Nordsjö.

Ett informationsmöte för invånarna om parkeringsändringarna ordnas den 15 februari

Parkeringsändringar kommer att göras på gator där vinterunderhållet är svårt på grund av smala trottoarer eller trånga gatuutrymme. Mer detaljerad information per område finns på t stadens webbplats (på finska)

Staden har undersökt utnyttjandegraden av parkeringsplatser och effekterna av förändringar i de områden där parkeringsplatserna vanligtvis används flitigt. Detta säkerställer att invånarna även fortsättningsvis har tillräckligt med parkeringsplatser i sitt närområde.

Ett online-evenemang kommer att anordnas där invånarna kan ställa frågor och diskutera parkeringsändringarna. Evenemanget kommer att äga rum den 15 februari 2023 från kl. 17 på Teams. Presentationerna är på finska, men frågor kan även ställas på svenska och engelska. Mer information finns på . evenemangets webbplats

Goda erfarenheter av året-runt-arrangemang har erhållits från Brunakärrs parkeringsexperiment 

Vinterparkeringar, där parkeringen antingen flyttas eller begränsas för att möjliggöra snöröjning, används för närvarande i stor utsträckning i Helsingfors. Eftersom de nya parkeringsarrangemangen gäller året runt kommer man att spara resurser för vinterunderhåll när det inte längre tar tid och pengar att byta trafikskyltar. Året runt förändringar gör det också lättare att städa gatorna från grus på våren och löv på hösten, och invånarna behöver inte vänja sig vid ändrade parkeringsregler.

Sedan 2016 har framgången med året runt parkeringsarrangemang testats på Brunakärr på sex tomtgator. Konsekvensbedömningen av försöket har visat att kvaliteten på vinterunderhållet har förbättrats och kostnaderna minskat. Övergången från tillfälliga till permanenta parkeringsarrangemang har förtydligat användningen av gatorna och parkeringsreglerna och minskat antalet felparkerade bilar i samband med förändringarna.

 

På en gata i Brunakärr är det förbjudet att parkera längs med trottoaren. Bild: Helsingin kaupunkiympäristö.
På en gata i Brunakärr är det förbjudet att parkera längs med trottoaren. Bild: Helsingin kaupunkiympäristö.