Ordna ett städtalko - staden bjuder på redskap

Våren är på väg och snön smälter. Under den smältande snön finns skräp, som gör vår omgivning mindre trivsam. Helsingfors stad vill stödja invånarnas skräpplockning och städtalkon som de ordnar genom att ordna med städredskap och hämta skräp som samlats ihop.
Städtalko på stranden.
Talkodeltagarna får skräpplockare och avfallspåsar. Bild: Teina Ryynänen

Samla ihop en grupp vänner eller grannar och delta i ett skräpstädningstalko! Du kan ordna ett talko och på egen hand städa upp skräp från stadens allmänna områden, det vill säga skogar, vägkanter, parker och stränder. Privata tomter och gårdar omfattas inte av talkona.

I talkona plockas skräp som inte hör till naturen. Plocka alltså inte organiskt material, som löv och ris. Talkodeltagarna får skräpplockare och avfallspåsar.

Om du vill ordna ett talko, ska du anmäla det senast åtta dagar innan det planeras att äga rum på puistotalkoot.hel.fi/sv.

Städtalkon kan ordnas året om under den snöfria tiden – inte enbart på våren. Helsingfors stad har i  40 år – sedan 1984 – understött skräpstädningstalkon.

Yles kampanj En miljon soppåsar startar 15.4.

Även denna vår inspireras hela Finland att samla ihop en miljon påsar skräp. De insamlade soppåsarna registreras i en räknare på webbplatsen svenska.yle.fi/miljonsoppasar, som uppdateras i realtid. Vem som helst kan delta i kampanjen, och den kräver ingen särskild anmälan.

Kampanjen ordnades för första gången våren 2023, och då noterades fler än 200 000 soppåsar. Fler än 140 städer och kommuner, många aktörer som arbetar för miljön samt Utbildningsstyrelsen deltar i kampanjen. Även Helsingfors stad är nu med för andra gången.

Så här deltar du i kampanjen:

  1. Ta med dig en skräpplockare, handskar och en tom påse
  2. Gå ut – ensam eller i grupp
  3. Plocka skräp i omgivningen
  4. Lägg skräpet som du plockat upp i blandavfallet när påsen är full
  5. Gå in på svenska.yle.fi/miljonsoppasar och ange hur många påsar med skräp du plockat under den kommun där du har plockat skräpet.
  6. Utmana en kompis att delta!