Metrons vattenisolering förnyas på Broholmsgatan – gatans utseende fräschas upp med trappformade terrasser

Permanenta, trappformade terrasser byggs på båda sidorna av gatan vid det område som kantas av byggnadskomplexet Lyyra. Byggområdet ligger vid backen på Broholmsgatan, mellan Andra och Tredje linjen. Arbetet inleds i mars och pågår preliminärt fram till slutet av november 2024.
Längs Broholmsgatans kanter byggs trappformade terrasser som i fortsättningen kan hyras ut av restauranger och kaféer. Illustration: Ramboll Finland Oy.
Längs Broholmsgatans kanter byggs trappformade terrasser som i fortsättningen kan hyras ut av restauranger och kaféer. Illustration: Ramboll Finland Oy.

Permanenta, trappformade terrasser byggs på båda sidorna av gatuområdet. Efter att byggnadsarbetet har färdigställts kan kaféerna och restaurangerna längs gatan hyra terrasserna.

Metrons vattenisolering förnyas

Under byggentreprenaden förnyas vattenisoleringen i metrodäcket och samtidigt flyttas underjordisk kommunalteknik såsom ledningar och kablar till deras nya platser.  Däckonstruktionen är belägen vid gatuområdets södra del.

Nubbstenar används som ytmaterial på gatan, och terasskonstruktionerna byggs av massiv granitsten. Vid norra delen av gatan planteras fyra nya träd och dessutom placeras bordsgrupper för utevistelse på gatan. Det går inte att plantera träd ovanpå metrodäcket vid södra delen av gatan.

Ett cirka 8 meter brett område för fotgängare, cyklister och servicetrafik återstår mitt på gatan.
I fortsättningen reserveras Broholmsgatan för fotgängare och cyklister, och servicetrafik och körning till tomterna är endast tillåten på norra delen av gatan. Service- och varutrafiken till södra delen av gatan sker via Andra linjen och Porthansgatan.

Under byggnadsarbetet används passager till fastigheterna och metron 

Rutter till samtliga fastigheter, fysiska butiker och metron är tillgängliga under hela byggnadsarbetet. Rutterna kan dock ändras under entreprenadens gång.

Entreprenaden genomförs i faser som delvis överlappar. Genomfart längs Broholmsgatan är möjlig under hela entreprenaden. Arbetet inleds med bygget av en förstärkningsplatta på området mellan ingångarna till metron.

Fastigheterna, invånarna och de fysiska butikerna informeras separat om den exaktare indelningen i faser samt om rutterna.

Du hittar mer information om entreprenadens skeden på byggplatsens webbplats i mars. Entreprenören är E.M.Pekkinen Oy. 
 

Karta över byggplatsens läge.
Karta över byggplatsens läge.