Måttligt med kikhosta i Helsingfors – endast med remiss till test vid behov

I Helsingfors har det i år konstaterats cirka 50 fall av kikhosta. Antalet konstaterade infektioner är nu nästan på samma nivå som före coronan. Kikhostförekomster har observerats i två klasser i grundskolans årskurser 1–6. Dessutom har enstaka fall av kikhosta konstaterats hos personer i olika åldrar, i huvudsak hos personer över 10 år och hos vuxna.
Vaaleanpunainen ja sininen kuvituskuva viruksista.

De skolklasser eller hobbygrupper där exponering konstateras får egna anvisningar.

Symtom på kikhosta och smitta

Kikhosta smittar som en droppsmitta. I början av sjukdomen smittar sjukdomen mycket lätt, men smittsamheten minskar gradvis. En insjuknad smittar inte längre när det har gått 3 veckor sedan symtomen började.

Typiska symtom på kikhosta är hosta som varar i flera veckor, upp till 2 –3 månader, och som i allmänhet gradvis ändras så att den kommer periodvis. I synnerhet hos små barn kan hostan vara kvävande och inandningen kan försvåras, och då hörs det ett kiknande ljud i slutet av hostanfallet. Då hostanfallet upphör kan barnet också kasta upp. Mellan anfallen är patienten vanligen i gott skick och har få symtom.

Kikhosta är oerhört farligt för ovaccinerade eller bristfälligt vaccinerade småbarn under sex månader. En särskild riskgrupp utgörs av barn under tre månader som ännu inte hunnit få den första dosen vaccin mot kikhosta.

Gör så här om du misstänker att du blivit smittad av kikhosta

I synnerhet i början liknar symtomen normal förkylning. Om du inte känner till någon kontakt med någon med kikhosta som bekräftats inom hälso- och sjukvården, gör som vid normal förkylning. Om du utvecklar kraftig hosta som är typisk för kikhosta, kontakta hälsovården. Detta är särskilt viktigt om familjen har ett barn under ett år eller en person i graviditetsvecka 36 eller längre.

Om det är fråga om ett barn under sex månader eller ett barn under ett år som ännu inte fått två vaccin mot kikhosta, kontakta jourhjälpen eller jouren. Gör detta även om barnet mellan hostanfallen är i gott skick och har få symtom.

Du får en remiss till kikhosta vid behov av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Kikhosta behöver vanligen inte testas i samband med vanliga symtom på kikhosta, om inte den insjuknade har haft kontakt med en person som insjuknat i kikhosta eller har symtom som inte särskilt tyder på kikhosta.
Tester utförs vid Tullbommens laboratorium (HUS)(Länk leder till extern tjänst) och vid hälsostationerna. Testet kräver remiss. Tullbommens laboratorium har öppet vardagar kl. 7–15.

Observera att du ska använda munskydd då du kommer till provtagningen. Du hittar munskydd vid behov invid anmälningen till laboratoriet i entrén.
 

Vaccin mot kikhosta inleds vid tre månaders ålder

Vaccin mot kikhosta ges enligt det nationella vaccinationsprogrammet till personer i åldern 3, 5 och 12 månader, 4 år, 14–15 år och 25 år. De som infinner sig i beväringstjänst eller frivillig militärtjänst vaccineras också mot kikhosta.

Av dem som arbetar inom social- och hälsovården förutsätts vaccinationsskydd, om barn yngre än ett år vårdas vid deras arbetsenhet.Vaccinskyddet avtar inom cirka fem år.

Vaccinet mot kikhosta är avgiftsfritt inom den offentliga hälso- och sjukvården. Små barn får vaccinet på rådgivningsbyråerna, skolelever och studerande inom skol- och studerandehälsovården och 25-åringar på hälsostationerna. Yrkespersoner inom social- och hälsovården får vaccinet av sin företagshälsovård. Beväringar och de som infinner sig i frivillig militärtjänst vaccineras på garnisonerna.