LiiKu-stöd uppmuntrar stadsborna att utforska kultur-, motions- och idrottstjänsterna och att motionera på egen hand

Helsingfors testar verksamhetsmodellen för LiiKu-stöd i januari–juli 2023. LiiKu-stödet är en forskningsbaserad verksamhetsmodell som utgår från helsingforsarnas behov särskilt med tanke på personer med hälso- och välfärdsrelaterade risker.
Centralbiblioteket Odes huvudingång.
Bild: Tuomas Uusheimo

Syftet är att helsingforsare som löper risk för att hälsan och välfärden försämras ska kunna delta i motions-, idrotts- och kulturtjänster samt ha motion och kultur som en hobby på samma villkor som övriga kommuninvånare. I LiiKu-stödet kombineras kompetensen inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn, kultur- och fritidssektorn samt fostran- och utbildningssektorn.

I planeringen av försöksperioden har man dragit nytta av de goda erfarenheterna från ett tidigare försök för LiiKu-stödet, och utgående från dessa erfarenheter prövar man nu verksamhetsmodellen nu i större skala i social- och hälsovårdstjänsterna. Det första försöket med LiiKu-stöd pågick från oktober 2020 till februari 2021.

I det andra försöket med LiiKu-stöd deltar enheter från följande tjänster:

  • Hälsostationer
  • Socialt arbete för vuxna och unga, västra
  • Social rehabilitering och arbetsverksamhet inom vuxensocialarbete
  • Specialtjänster för inflyttade
  • Missbrukspolikliniker samt missbrukarvårdens efterrehabilitering
  • Psykostjänster inom psykiatri
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi

Proffsen motiverar och hjälper

I verksamhetsmodellen LiiKu är det en yrkesperson som motiverar och hjälper en kund att bekanta sig med och delta i kultur-, motions-, och idrottstjänster eller att röra på sig självständigt. Servicehandledningen betonas särskilt. Personalen som deltar i försöket har utbildats för ändamålet.

Kunden skriver ned sina egna mål för och planer på motion, idrott och kultur på  LiiKu-passet på papper. Med LiiKu-passet kan kunden och medarbetaren tillsammans följa upp hur kunden gör framsteg i att uppnå sitt mål.

LiiKu-passet innehåller en omfattande presentation av avgiftsfria eller förmånliga motions-, idrotts- och kulturtjänster i Helsingfors samt arbetarinstitutets tjänster.

Verksamhetsmodellens resultat rapporteras i slutet av året

Projektgruppen med medlemmar från stadens olika sektorer stödjer och utvärderar utfallet för det andra LiiKu-försöket. Erfarenheter av och synpunkter på LiiKu-stödet reds ut med enkäter bland kunder och medarbetare. Man har ansökt om forskningstillstånd för utvärderingen och resultaten rapporteras i slutet av 2023. Som en del av uppföljningen av välfärdsplanen för fullmäktigeperioden utarbetas rapporter om försöket.