LiiKu-tuki kannustaa tutustumaan ja osallistumaan kulttuuri- ja liikuntapalveluihin ja liikkumaan omatoimisesti

LiiKu-tuki-toimintamallia kokeillaan Helsingissä tammi-heinäkuussa 2023. LiiKu-tuki on helsinkiläisten tarpeista lähtevä ja tutkimusnäyttöön perustuva toimintamalli erityisesti asiakkaille, joilla on terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvia riskitekijöitä.
Keskustakirjasto Oodin pääsisäänkäynti.
Kuva: Tuomas Uusheimo

Tavoitteena on, että terveyden ja hyvinvoinnin heikkenemisen riskissä olevat helsinkiläiset pystyisivät osallistumaan liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä harrastamaan liikkumista ja kulttuuria tasavertaisesti muiden kuntalaisten kanssa. LiiKu-tuki yhdistää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen osaamista.

Kokeilujakson suunnittelussa on hyödynnetty LiiKu-tuen aiemman kokeilun hyviä kokemuksia, joiden pohjalta toimintamallia kokeillaan nyt laajemmin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ensimmäistä kertaa LiiKu-tukea kokeiltiin lokakuusta 2020 helmikuuhun 2021.

LiiKu-tuen toiseen kokeiluun osallistuu yksiköitä seuraavista palveluista:

  • Terveysasemat
  • Lännen aikuisten ja nuorten sosiaalityö
  • Aikuissosiaalityön sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta
  • Maahan muuttaneiden erityispalvelut
  • Päihdepoliklinikat sekä päihdehuollon jälkikuntoutus
  • Psykiatrian psykoosipalvelut
  • Fysioterapia
  • Toimintaterapia

Ammattilainen motivoi ja tukee

LiiKu-tuki-toimintamallissa ammattilainen motivoi ja tukee asiakasta tutustumaan ja osallistumaan kulttuuri- ja liikuntapalveluihin tai liikkumaan omatoimisesti. Palveluohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kokeiluun osallistuva henkilöstö on koulutettu LiiKu-tuen käyttöön.

Asiakas kirjaa oman tavoitteensa ja suunnitelmansa liikkumisesta sekä kulttuurin harrastamisesta paperiseen LiiKu-passiin. LiiKu-passin avulla asiakas ja ammattilainen voivat yhdessä seurata asiakkaan edistymistä oman tavoitteensa saavuttamisessa.

LiiKu-passin yhteyteen on koottu laaja esittely Helsingin maksuttomista tai edullisista liikkumisen, kulttuurin ja työväenopiston palveluista.

Toimintamallin tuloksia raportoidaan loppuvuodesta

Kaupungin toimialoilta kootussa projektiryhmässä tuetaan ja arvioidaan LiiKu-tuen toisen kokeilun toteutusta. Asiakkaiden sekä ammattilaisten kokemuksia ja näkemyksiä LiiKu-tuesta selvitetään kyselyillä. Arviointiin on haettu tutkimuslupa ja tuloksia raportoidaan loppuvuodesta 2023. Kokeilun toteutuksesta raportoidaan myös osana kuluvan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman seurantaa.