Kursanmälan till Arbis och työväenopisto pågår

En ny hobby är en lycka som kan förändra hela ditt liv. Kursanmälan till Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto pågår på ilmonet.fi. Förutom gamla klassiker finns det gott om nya kurser.

Hösten är en tid för att börja studier. Den bästa välfärdsmedicinen är att studera egen passion i sällskap med likasinnade. 

Återigen erbjuder Arbis och työväenopisto ett brett utbud av mer än 3 000 kurser samt gratis föreläsningar och evenemang. Du kan bekanta dig med det mångsidiga utbudet på ilmonet.fi.

Både Arbis och työväenopistos kurskataloger finns tillgängliga på Helsingfors bibliotek och institutens verksamhetsställen. PDF-versioner av katalogerna finns på institutens webbplatser. 

Anmälan pågår under hela terminen på ilmonet.fi.