Hoppa till huvudinnehåll

Konkurrensutsättningen av Helsingfors stads företagshälsovårdstjänster avbryts

Konkurrensutsättningen av Helsingfors stads företagshälsovårdstjänster avbryts, eftersom inga anbud lämnades in vid anbudsförfarandet. Staden utvärderar situationen och fattar beslut om fortsättningen under de följande veckorna.
Terveydenhuollon henkilökuntaa.
Bild: Sakari Röyskö

Enligt den ursprungliga planen var avsikten att samarbetet med den nya aktören skulle inledas under hösten 2023. På grund av nuläget är det inte möjligt att hålla det planerade tidsschemat. 

I Helsingfors budget för 2022 konstaterades det att staden konkurrensutsätter sin företagshälsovård för att förbättra tillgången till företagshälsovårdens tjänster. Stadsfullmäktige fattade beslut om konkurrensutsättningen i juni 2022 och den inleddes i september 2022.   

För tillfället ansvarar Företagshälsan Helsingfors för företagshälsovårdstjänster för Helsingfors stads ca 39 000 anställda och vissa dottersammanslutningars anställda.