Koncernsektionen hörde en aktuell översikt från Helsingfors Hamn

Vid sammanträdet den 26 februari hörde stadsstyrelsens koncernsektion en aktuell översikt över Helsingfors Hamn Ab. Koncernsektionen antecknade översikten. Staden är ensam ägare till Helsingfors Hamn Ab, som administrerar Södra hamnen, Skatudden, Västra hamnen och Nordsjö hamn.
Kaupunginhallituksen istuntosali.
Bild: Sakari Röyskö

Koncernsektionen behandlade och antecknade också en aktuell översikt över Fastighets Ab Kabelhuset. Koncernsektionen krävde dessutom att styrelsen ser till att bolaget fortsätter att stävja kostnadsökningen och fortsätter med andra nödvändiga åtgärder för att förbättra sin ekonomiska situation.

Fastighets Ab Kabelhusets verksamhet baserar sig på ägande av Kabelfabriken, Dansens hus samt fastigheter på Nilsiägatan 10 och i Södervik. Staden är ensam ägare till bolaget. Kabelhusets hyresverksamhet är enligt bolaget lönsam och vilar på en stabil grund trots lågkonjunkturen inom fastighetsbranschen. Företaget har dock blivit skuldsatt på grund av projektet Dansens hus och coronapandemin.

Koncernsektionen hörde också en översikt över utvärderingen av verksamheten i styrelserna för stadens dottersamfund. Sektionen antecknade översikten. Det främsta syftet med utvärderingen är att hjälpa styrelserna att utveckla sin verksamhet genom att analysera verksamhetens styrkor och utvecklingsobjekt. Stadens koncernstyrningsenhet genomför enkäten ungefär vartannat år.

Alla beslut och eventuella omröstningar från koncernsektionens sammanträde den 26 februari kan läsas i beslutsmeddelandet (på finska). Beslutsmeddelandet finns på webbsidan med koncernsektionens handlingar.