Koncernsektionen hörde aktuella översikter och behandlade sammanslutningsrapporten

Vid sammanträdet den 28 november hörde stadsstyrelsens koncernsektion aktuella översikter från Helen Ab och Seure Henkilöstöpalvelut Oy.
Helsinki-logo kaupungintalon aulassa.
Bild: Sakari Röyskö

Helen förväntar sig att marknaden förblir osäker och oförutsägbar. Anskaffningen av bränslen via nya kanaler ökar kostnaderna. De krävande marknadsförhållandena sätter ytterligare fart på prisväxlingarna, vilket gör energimarknaden ännu mindre förutsägbar. 

Koncernsektionen antecknade Helens och Seure Henkilöstöpalveluts aktuella översikter.

Dessutom behandlade och antecknade koncernsektionen Helsingfors sammanslutningsrapport 3/2022. Koncernsektionen följer uppverksamheten och lönsamheten i stadens dottersammanslutningar med hjälp av regelbundna uppföljningsrapporter.

Koncernsektionens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Koncernsektionens protokoll kan läsas här.