Julsäsongen invigs lördagen den 19 november

Helsingfors julsäsong invigs i år när ett strålande paradtåg tänder julbelysningen på Alexandersgatan. Till skillnad från de tidigare åren ordnas ingen separat invigningsceremoni på Senatstorget i år, men paradtåget blir allt mer imponerande.
Julbelysningen på Alexandersgatan 2020.
Helsingfors julinvigning på Alexandersgatan 2021. Bild: Ants Vahter

Helsingfors stadskärna får sin julbelysning för 74:e gången. Traditionen började 1949 då säljarna på Alexandersgatan och i dess näromgivning prydde gatorna med ris och ljus för att glädja stadsborna. 

I paraden för evenemanget Helsingin joulunavaus (Helsingfors julinvigning) som producerats av Helsinki City Markkinointi ry tågar vintriga cirkusfigurer och dansgrupper tillsammans med de traditionella hundgrupperna, vintagebrandbilarna och tomtegrupperna. Paraden har rekordmånga deltagare i år: drygt 300 personer och flera olika färdmedel och hästar. 

En av de mest imponerande helheterna i tåget är uppträdarna från Tivoli Sariolas och Sirkus Finlandias evenemang Tsigaboom! Med finns också Helsingfors stadsteater med karaktärerna från sin pjäs Saiturin joulu (En julsaga).

I paraden ses också cirkusskolan Linnanmäen Sirkuskoulu, Tanssipiste Loistes Snödrottningen-grupp, Sjukhusclowner, Samba Sinestesias trumgrupp och Panimohevoset.

Barngrupper från lågstadieskolan Snellmanin ala-asteen koulu deltar i tåget, såsom flera olika hundrasgrupper med sina ägare: broholmer, basset, dalmatiner och golden retrievrar.

I spetsen för paraden går naturligtvis julens mest förväntade gäst, Julgubben direkt från Korvatunturi! Också Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen deltar i tåget tillsammans med skolbarnen. 

– Julgatans invigning startar väntan på julen hos många. Särskilt i år framhävs betydelsen för gemensamhet, och det känns särskilt viktigt att samlas tillsammans för att fira denna fina tradition. Jag önskar att så många som möjligt kommer och följer tändningen av julbelysningen och den glada paraden, säger borgmästare Juhana Vartiainen. 

Borgmästarens julhälsningsvideo publiceras före julgatans invigning bland annat på Helsinkikanava.fi och i stadens kanaler i sociala medier. 

På grund av skäl som förknippas med energibesparingen har staden riktlinjer för att allmänna platser endast kommer att ha julbelysning från julgatans invigning till trettondagshelgen den 8 januari 2023. Största delen av julbelysningen, till exempel julbelysningen på Alexandersgatan, får emellertid sin el från fastigheterna, så för deras del fattas beslut om åtgärderna av fastighetsägarna.

Paradtåget belyser ljusen på Alexandersgatan

Paraden avgår från Senatstorget vid klockan 16 och går längs Alexandersgatan till Mannerheimvägen, varifrån den fortsätter längs Norra Esplanaden till Unionsgatan och vidare tillbaka till Senatstorget. Paraden går ungefär en timme.

Julbelysningen på Alexandersgatan tänds gradvis i takt med julparaden, så det lönar sig att hitta en god plats längs gatan och komma med och njuta av den magiska stämningen. I stadskärnan och längs gatorna har upp till 25 000–35 000 personer varit på plats under evenemanget varje år.

Evenemanget möjliggörs av en stor grupp volontärer bland annat som medhjälpare samt av ridande poliser och tiotals ordningsvakter.

I anslutning till evenemanget ordnas en leksaksinsamling 

I anslutning till julgatans invigning ordnas i år en leksaksinsamling där publiken som följer paraden kan donera såväl oskadade och begagnade som nya leksaker. Bilen som samlar in leksaker är på plats på Tresmedersplatsen lördagen den 19 november klockan 12–18.

Helsingfors julinvignings arrangörer önskar att personer som kommer och följer glädjen av att tända julbelysningen också kommer ihåg personer som behöver hjälp, så att man kan komma ihåg och glädja dem genom leksaksinsamlingen.

Leksakerna levereras till olika aktörer via Helsingforsmission. De obegagnade leksakerna tas till Nya barnsjukhusets patienter och de begagnade leksakerna via Helsingforsmission till andra barn som behöver hjälp.