I Böle öppnades ett nytt serviceställe för psykisk ohälsa Mieppi

Helsingfors fjärde Mieppi inledde sin verksamhet i Böle på Bangårdsvägen 11. Mieppi-serviceställena tillhandahåller mentalvårdstjänster med låg tröskel för Helsingforsbor över 13 år.
-
Bild: Kaisa Sunimento

Du kan kontakta Mieppi direkt utan remiss när du till exempel har bekymmer som rör din livssituation eller psykisk hälsa. I tjänsten kan du diskutera med yrkesutbildade personer inom mentalvården antingen ansikte mot ansikte eller på distans. Mieppi erbjuder förutom samtalstider också rådgivning och servicevägledning.

Du kan boka en tid till Mieppi eller komma till servicestället. Tidsbokningen sker elektroniskt i tjänsten Maisa eller per telefon. Tjänsterna är kostnadsfria. Helsingfors övriga Mieppi-serviceställen finns i Haga, Fiskehamnen och Kvarnbäcken.

I Böle öppnades det i mars också ett nytt center för korttidsterapi som erbjuder korttidsterapi på mottagningen och på distans. Inledande av korttidsterapin kräver alltid en bedömning som görs i samarbete mellan klienten och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. I Helsingfors ges korttidsterapi också av yrkesverksamma personer vid Mieppi samt hälsostationernas sjukskötare inom mentalvårds- och rusmedelsarbete.

Tidig vård är effektiv

Helsingfors vill framhäva vikten av mentalvårdstjänster på basnivå samt stöd och vård i tidigt skede. Med tidigt stöd förebyggs allvarligare psykisk ohälsa.

”Vi har under de senaste åren satsat kraftigt på mentalvårdstjänsterna med låg tröskel och på basnivå. Bra exempel på detta är det fjärde Mieppi som nu öppnats och det nya centret för korttidsterapi”, kommenterar Sami Keränen, chef för första linjens tjänster inom psykiatrin.

Tanken är att terapi och annat psykosocialt stöd ska erbjudas mångsidigt och att man har tillgång till vård med låg tröskel så snabbt som möjligt också utan hänvisning av en yrkesverksam person, såsom vid Mieppi”, fortsätter Keränen.

Helsingforsbornas centrala vägar till mentalvårdstjänsterna är Mieppi-serviceställena med låg tröskel och hälsostationerna. Också till exempel medarbetare inom elevvården vid skolor och läroanstalter, såsom hälsovårdare, psykologer och kuratorer, kan kontaktas i frågor som rör den psykiska hälsan.