Huoma charmade med sin gårds- och bostadsplanering – i tävlingen om bostadskvarteret i Kronbergsstranden valdes en vinnare

Vinnare i arktekturinbjudningstävlingen i kvarteret på Hundholmsvägen blev bidraget Huoma. Skaparna till förslaget visade sig vara Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy och Landskapsarkitektbyrån Maanlumo Ab. Dessutom beslutade juryn att ge hedersomnämnandet till bidraget Stebu ja blomma.
Vy från kvartersgården. Bild: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy
Vy från kvartersgården. Bild: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy

Kronbergsstranden kommer att bli ett mångsidigt och innerstadsliknande bostadsområde med goda trafikförbindelser. I korsningen mellan Hundholmsvägen och Håkansviksgatan planeras ett kvarter med cirka 130 bostäder, vars genomförande utreds på basen av vinnarbidraget i arkitekturtävlingen.

I kvarteret 49338 som ligger på hörntomt ska det byggas både Hekas hyresbostäder och Helsingin Asumisoikeus Oy:s bostäder. Byggherre är Helsingfors stads bostadsproduktion ATT.

De planerade bostadshöghusen kommer att placeras i ett framträdande läge vid korsningen av de viktigaste gatorna i området. En stor gård kommer att skapas i kvarteret som kommer att vara avgränsad av gaturum med gemensam parkering under. En del av kvartersgården förblir utan sockel. Att tomten är sluttande orsakade särskilda utmaningar för planeringen.

Huomas bostads- och gårdsplanering var tävlingens toppnivå. Användningen av gården är naturlig och stödjer gemenskapskänslan. Den trädbevuxna parken med sina dagvattendammar skapar en särskilt vacker och livlig entré till gården. Detta fungerar också som en förbindelse som skapar en regional identitet till den planterade gatumiljön på Stansviksbergsgränden”, konstaterar Selina Anttinen, SAFA arkitekt, som representant som de tävlande utsåg till juryn.

I det vinnande tävlingsbidraget är bostädernas våningsyta cirka 10 000 kvadratmeter våningsyta. På gatunivån har det planerats cirka 300 kvadratmeter våningsyta för affärslokaler.

”Bidraget är med tanke på bostadsplaneringen idérikt och avancerat. Bostäderna är alltigenom välplanerade och de små bostäderna är insiktsfulla. Kombinationen av en tydlig dimensionering och en positivt osmyckad helhet till en skickligt gjord gårdsplan upplevdes att ge de bästa förutsättningarna för den fortsatta planeringen”, säger Anttinen.

Kvarteret som planerades i arkitekturtävlingen ligger i den tidigare oljehamnen, vars terräng redan tidigare har till stor del sprängts. Tomten finns i den norra delen av detaljplaneområdet Stansviksberget där tomter har reserverats för byggherrar för cirka 700 bostäder. Till övriga delar är detaljplanen för Stansviksberget som bäst i omvärdering i enlighet med stadsstrategin och beslut om en ny detaljplan torde fattas i början av 2024.

Byggandet av kvarteret som planerades i arkitekturtävlingen ska inledas hösten 2024. Byggandet tar ungefär två år.

Tävlingen syftade till att hitta för kvarteret den stadsbildsmässigt, arkitektoniskt och funktionellt bästa helhetslösningen som också uppfyller målen för ekonomi, hållbarhet, miljö och livscykel. Till tävlingen anmälde sig sammanlagt 24 planeringsgrupper varav fyra valdes till den faktiska tävlingen. Ett arvode på 25 000 euro betalades ut till varje planeringsgrupp som deltog i tävlingen och som lämnade in ett lyckat planeringsförslag.