Höstens studentskrivningar började

”Vi önskar examinanderna all framgång i skrivningarna!” säger Moa Thors, chef för den svenska gymnasieutbildningen, uppmuntrande.
Sibelius-lukion opiskelijoita ryhmäkuvassa.
Bild: Laura Oja

Studentskrivningarna började på måndagen den 11 september med provet i modersmål och litteratur. I skrivningarna deltar den här hösten sammanlagt 3800 studerande från Helsingfors stads gymnasier.

”Vi önskar examinanderna all framgång i skrivningarna!” säger Moa Thors, chef för den svenska gymnasieutbildningen, uppmuntrande.

Studentskrivningarna fortsätter under september månad och avslutas på onsdag 27.9 med modersmåls- och litteraturprovet i samiska. Studentexamensresultaten skickas till gymnasierna med början 10.11.