Helsinki Design Award tilldelas grundskolan Arabian peruskoulu

Helsingfors stads och Helsinki Design Weeks gemensamma erkännande Helsinki Design Award utdelas i år för arkitektur- och designfostran. I valet av pristagare betonade juryn långsiktig tillämpning av designtänkande och spridning av lärdomar även till andra aktörer inom branschen. Pristagaren är Arabian peruskoulu i Helsingfors.
Rektorn Mari Suokas-Laaksonen, grundskolan Arabian peruskoulu.
Designfostran ger eleverna strategier för svåra situationer, säger Mari Suokas-Laaksonen, rektorn i grundskolan Arabian peruskoulu i Helsingfors. Bild: Sara Vallioja-Hertell

Helsinki Design Award är ett erkännande för gärningar och aktörer som gör staden till en bättre plats att bo på. I år fokuserar priset på undervisning i arkitektur och design, teman där Finland redan länge haft ett branschöverskridande utvecklingsarbete som även uppmärksammats internationellt.

I grundskolan Arabian peruskoulu i Helsingfors har designtänkande varit en hörnsten i verksamheten och läroplanen sedan 2016. Enligt rektorn Mari Suokas-Laaksonen är skolans uppgift att lära ut färdigheter för framtiden. Vilken bransch eleverna än börjar arbeta inom som vuxna ger designfostran dem strategier för svåra situationer. 

- Designtänkandet är kreativ problemlösning, där eleverna lär sig att analysera problem och lösa dem tillsammans. Man behöver inte ge upp ens inför ett problem som verkar oöverkomligt, konstaterar Suokas-Laaksonen. 

Principerna för arkitektur- och designfostran förverkligas i alla ämnen i Arabian peruskoulu. Förutom i undervisningen i bildkonst och slöjd används kreativ problemlösning till exempel för att hitta på nya lekar i gymnastiken, lösa konflikter under rasterna och tänka ut lösningar på miljökriser under biologilektionerna. Skolans egen ARMU-designprocess är också fritt tillgänglig på nätet. 

- Tillsammans skapar vi en grundskola med fokus på design. Vi har inte ännu något färdigt format, så vi går långsamt framåt – men efter de kommande sju åren har vi redan kommit många steg framåt, säger Suokas-Laaksonen. 

Helsinki Design Award är enligt henne ett fantastiskt erkännande just för arbetsgemenskapen och eleverna. 

Juryn berömmer den konsekventa utvecklingen

I valet av Helsinki Design Award-vinnaren betonades långsiktigt och konsekvent arbete, integration av designtänkandet även i undervisningen utanför konstämnena, användning av en försökskultur och samarbete med aktörer utanför skolan. 

Till juryn hörde Helsingfors stads designdirektör Hanna Harris, Panu Hatanpää som är sakkunnig i pedagogik inom staden, Suomen Muotoilukasvatusseuras grundare Mari Savio, Arkkitehtuurikoulu Arkkis rektor Jaana Räsänen och Eeva Astala, verksamhetsledare för Föreningen för kulturarvsfostran i Finland. Juryns ordförande var Helsinki Design Weeks grundare Kari Korkman.

- Arkitektur- och designfostran erbjuder barn och unga nycklar till att utforska sin närmiljö och uppskatta den som lärmiljö, oavsett om det gäller en skola, ett grannskap eller en stad, säger Hanna Harris. 

- Som stad kan vi bidra till att arkitektur- och designfostran som en del av undervisningen stöder barnens och de ungas välbefinnande och möjligheter att vara aktiva och påverka i sin livsmiljö. 

- Arabian peruskoulu har haft många viktiga personer och aktörer med vars hjälp design har blivit en permanent del av skolans kultur. Designfostran har gjorts till en helhet som passar skolan, och som hundratals elever får ut mycket av, fortsätter Harris.

I valet av pristagare lyfte juryn också fram Arabian peruskoulus mångsidiga samarbete med exempelvis universitet och andra aktörer. Skolan har exempelvis nyligen inlett ett samarbetsprojekt med Tulevaisuuskoulu och Sitra, där niondeklassisterna bekantar sig med framtidskraft över ämnesgränserna. 

Vinnaren av Helsinki Design Award offentliggörs den 12 september 2023 vid öppningen av Helsinki Design Weeks huvudutställning i Merikortteli. Priset överlämnas av Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Helsinki Design Week presenterar nya aktörer och fenomen inom design i samarbete med olika aktörer. Helsinki Design Week, som grundades år 2005, är en av de nordiska ländernas största designfestivaler. Helsinki Design Week ordnas 8–17.9.2023 på olika håll i Helsingfors. Festivalen erbjuder stadsborna en plattform för att delta i stadens utveckling och diskussionen om detta genom design.
 
Helsingfors stad är Helsinki Design Weeks huvudsakliga samarbetspartner.