Helsingforsarna utvecklar många VårStad-projekt tillsammans på kulturcentret Stoa onsdagen den 15 maj

Ett utvecklingsevenemang ordnas onsdagen den 15 maj klockan 17.00–19.30 på kulturcentret Stoa.
Genomförandesättet för deltagande budgetering i Helsingfors, VårStad, kombinerar stadsbornas och stadens sakkunnigas know-how. Bild: Kimmo Brandt.
Genomförandesättet för deltagande budgetering i Helsingfors, VårStad, kombinerar stadsbornas och stadens sakkunnigas know-how. Bild: Kimmo Brandt.

VårStad-projekten utvecklas gemensamt av stadsbor och stadens sakkunniga onsdagen den 15 maj klockan 17.00–19.30 på kulturcentret Stoa. Vid utvecklingsevenemanget(Länk leder till extern tjänst) bereds genomförandet av projekt i Helsingfors östra och sydöstra stordistrikt genom gemensam diskussion.

Du kan även besöka evenemanget på det pop up-torg där alla projekt som ska genomföras i Helsingfors östra och sydöstra stordistrikt presenteras. Stadsbornas och de sakkunnigas gemensamma diskussion och planering säkerställer att projekten blir bra.

Projektet Gårdsbacka köpcentrum till hela Helsingfors kulturköpcentrum diskuteras i detalj i smågrupper från klockan 17.30. Detta projekt fick de flesta av skolelevernas röster i hela Helsingfors östra stordistrikt och Östersundom, berättar stadslots Johannes Jauhiainen som ordnar evenemanget.

– Exempelvis fick det projekt som presenterar en förbättring av trivsamheten för Hertonäs metrostation mest röster i hela staden, hela 1 972 stycken. På alla håll i staden – inklusive östra stordistriktet – lades dessutom fram att man skulle plantera vilda insektpollinerade, blommande växter, särskilt bärbuskar och fruktträd, berättar ansvarig utvecklingschef för VårStad Kirsi Verkka.

Evenemanget har en handledd pysselhörna för barn och kaffeservering. Dessutom finns flerspråkig personal på plats.

Högklassig stadsplanering genom delaktiggörande av kunderna

– Med 8,8 miljoner euro i öronmärkta medel ger VårStad invånarna ett tydligt mandat att påverka. Detta möjliggör att stadens utseende speglar dess invånare, säger delaktighetschef Anne Nissinen.

Deltagande budgetering är en etablerad praxis i Helsingfors. Den uppmuntrar stadsborna att delta och påverka. I den tredje omgången av VårStad används 8,8 miljoner euro för att genomföra projekt som föreslagits och röstats fram av invånarna. Information om tidsplaner och växelverkan som gäller genomförandet av projekten hittar du på VårStads webbplats. 

Helsingfors började söka nya metoder för delaktiggörande år 2016. Staden önskade att invånarnas röst skulle höras starkare vid budgetplaneringen och beslutsfattandet. Målet var att stärka det regionala deltagandet samt få fram önskemålen och behoven hos invånarna i olika delar av staden.