Helsingfors undertecknade det offentliga uttalandet Plastic Smart Cities

Helsingfors stad har undertecknat det offentliga uttalandet Plastic Smart Cities. Plastic Smart Cities är en internationell rörelse som har startats av miljöorganisationen WWf, och som har förbundit sig att stoppa läckaget av plastavfall ut i miljön och havet. Helsingfors är den första Plastic Smart Cities-partnerstaden i Östersjöområdet.
Plastavfall rensas i parken.
Helsingfors stad vill förhindra att plastavfall hamnar i miljön och havet. Bild: Pinja Silvonen / WWF

Plastic Smart Cities stödjer och sporrar städer till modiga åtgärder, dialog och delning av god praxis för att minska plasten och stoppa plastföroreningar. Det offentliga uttalandet grundar sig på WWF:s initiativ No Plastic in Nature som har en plastfri natur som mål senast år 2030. 

Flera åtgärder och projekt som riktar sig mot plastavfall är redan på gång i Helsingfors. BaltiPlast-projektet har som mål att minska onödig användning av plast i stadens egen verksamhet, företagen och hushållen. I Helsingfors pågår även ett mer omfattande åtgärdsprogram för att minska nedskräpningen, enligt vilket källorna för nedskräpning och skräpets spridningsvägar utreds samt nya lösningar för att minska skräpet och stävja nedskräpningen utvecklas och testas.

Förhindrande av nedskräpning är ett av målen även i Östersjöutmaningens nya åtgärdsprogram. Helsingfors deltar även i det riksomfattande PlastLIFE-projektet, där man fäster uppmärksamhet vid plastanvändningen för infrastruktur- och grönbyggande. Kommunikationen och ökandet av medvetenheten spelar en stor roll i stadens alla åtgärder.

Alla de ovan nämnda åtgärderna främjar även målen för det offentliga uttalandet Plastic Smart Cities. 

Det offentliga uttalandet Plastic Smart Cities undertecknades den 13. mars av borgmästare Juhana Vartiainen och WWF Finlands generalsekreterare Liisa Rohweder.