Helsingfors stad stöder arbetsgivare ekonomiskt vid avlöning av en arbetslös helsingforsare

Helsingforstillägget är ett finansiellt stöd till arbetsgivare vars syfte är att främja sysselsättningen av arbetslösa helsingforsare. År 2023 beviljades sammanlagt 224 olika arbetsgivare stöd för lönekostnaderna för 543 helsingforsare.
Helsingfors stad stöder i synnerhet nyutexaminerades sysselsättning och etablering i arbetslivet genom kampanjen Helsingforstillägget 1.4–30.9.  Bild: Silja Minkkinen
Helsingfors stad stöder i synnerhet nyutexaminerades sysselsättning och etablering i arbetslivet genom kampanjen Helsingforstillägget 1.4–30.9. Bild: Silja Minkkinen

Helsingfors stad kan bevilja arbetsgivaren ekonomiskt stöd för lönekostnaderna för anställningsförhållandet för att sysselsätta arbetslösa helsingforsare. Man kan få stöd för lönekostnader för ett nytt anställningsförhållande på upp till 800 euro i månaden för 12 månaders tid. Stödets storlek beror på anställningsförhållandets bruttolön, bikostnader och semesterpenningens storlek samt om det för anställningsförhållandet har beviljats lönesubvention eller sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år.

Kampanjen stöder i synnerhet rekryteringen av nyutexaminerade helsingforsare

Staden stöder i synnerhet nyutexaminerades sysselsättning och etablering i arbetslivet genom kampanjen Helsingforstillägget 1.4–30.9. Om en nyutexaminerad arbetssökande har beviljats ett kampanjkort för Helsingforstillägget, kan arbetsgivaren ansöka om Helsingforstillägget digitalt via ärendehanteringstjänsten.

Helsingforstillägget fungerar som en bra start för lönekostnaderna i början av anställningsförhållandet utöver lönesubventionen samt för tiden efter den. Till exempel om lönesubvention för 5 månader har ansökts och beviljats för ett anställningsförhållande som gäller tills vidare, kan arbetsgivaren ännu ansöka om Helsingforstillägget för att stödja lönekostnaderna för anställningsförhållandet för 12 månader. Då beviljas Helsingforstillägget för de första 5 månaderna vid sidan av lönesubventionen, och stöd kan beviljas till ett belopp på upp till 800 euro i månaden för de återstående 7 månaderna.

Stödet är behovsprövat och beslutet om beviljande av stöd fattas från fall till fall. Närmare villkor för beviljande av stöd i fråga om den som ska sysselsättas, anställningsförhållandet och arbetsgivaren finns på webbplatsen om Helsingforstillägget.

Helsingforstilläggets digitala ärendehanteringstjänst har förnyats

Du kan nu lätt ansöka om Helsingforstillägget via den nya digitala ärendehanteringstjänsten.

– Det elektroniska ärendehanteringssystemet för Helsingforstillägget är tydligt och lätt att använda. De frågor som ställs på ansökningsblanketten är mycket förståeliga, berättar Teija Kotilainen från Finlands Röda Kors  Kontti-kedja, som har ansökt om Helsingforstillägget 2024 via ärendehanteringstjänsten.

I ärendehanteringstjänsten tillfrågades de arbetsgivare som sänt ansökan hur lätt de upplevde ansökandet av Helsingforstillägget. 91 % av respondenterna upplevde att ansökan var lätt eller ganska lätt. I den öppna responsen om ansökan om Helsingforstillägget betonades responsen på plattformens användbarhet: ”Den var lätt att använda, vilket var positivt” och enligt en annan sökande ”Tron på elektronisk ärendehantering har återställts”. Dessutom upplevdes tydligheten och tillgängligheten av information vara positiv: ”Tydliga anvisningar och en bra plattform för lämnande av uppgifter och uträttande av ärenden, tack.”

Som bilagor till ansökan behöver du ett undertecknat arbetsavtal och ett av följande: beslut om lönesubvention eller sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år eller Helsingforstilläggskort. Ovan nämnda bevis visar att den sysselsatta har varit arbetslös och att det är ändamålsenligt att stödja anställningsförhållandet.

Närmare villkor för ansökan om och beviljande av Helsingforstillägg finns på dess webbplats.