Helsingin kaupunki tukee taloudellisesti työnantajia työttömän helsinkiläisen palkkauksessa

Helsinki-lisä on rahallinen tuki työnantajalle, jonka tarkoituksena on edistää työttömien helsinkiläisten työllistymistä. Vuonna 2023 tukea myönnettiin yhteensä 224 eri työnantajalle 543 helsinkiläisen palkkauskustannuksiin.
Helsingin kaupunki tukee vastavalmistuneiden työllistymistä ja kiinnittymistä työelämään Helsinki-lisä kampanjalla 1.4.-30.9. Kuva: Silja Minkkinen
Helsingin kaupunki tukee vastavalmistuneiden työllistymistä ja kiinnittymistä työelämään Helsinki-lisä kampanjalla 1.4.-30.9. Kuva: Silja Minkkinen

Helsingin kaupunki voi myöntää taloudellista tukea työnantajalle työsuhteen palkkauskustannuksiin työttömän helsinkiläisen työllistämiseksi. Uuden työsuhteen palkkauskustannuksiin voi saada tukea jopa 800 euroa kuukaudessa 12 kuukauden ajalta. Tuen määrä riippuu työsuhteen bruttopalkasta, sivukuluista ja lomarahan määrästä sekä siitä, onko työsuhteeseen myönnetty palkkatukea tai 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukea.

Kampanjalla tuetaan erityisesti vastavalmistuneiden helsinkiläisten palkkaamista

Kaupunki tukee erityisesti vastavalmistuneiden työllistymistä ja kiinnittymistä työelämään Helsinki-lisä kampanjalla 1.4.–30.9. Jos vastavalmistuneelle työnhakijalle on myönnetty Helsinki-lisän kampanjakortti, työnantaja voi hakea Helsinki-lisää digitaalisesti asiointipalvelun kautta.

Helsinki-lisä toimii hyvänä starttina työsuhteen aloituksen palkkauskustannuksiin palkkatuen lisäksi sekä palkkatuen jälkeiselle ajalle. Esimerkiksi jos toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen on haettu ja myönnetty palkkatukea 5 kuukauden ajalle voi työnantaja vielä hakea Helsinki-lisää tukemaan työsuhteen palkkauskustannuksia 12 kuukaudeksi. Tällöin ensimmäisen 5 kuukauden ajalta Helsinki-lisää myönnetään palkkatuen rinnalle ja lopulle 7 kuukaudelle tukea voidaan myöntää jopa 800 euroa kuukaudessa.

Tuki on harkinnanvarainen ja päätös tuen myöntämisestä tehdään tapauskohtaisesti. Tarkemmat tuen myöntämisen ehdot koskien työllistettävää, työsuhdetta ja työnantajaa löydät Helsinki-lisän verkkosivuilta.

Helsinki-lisän digitaalinen asiointipalvelu uudistunut

Helsinki-lisää voit nyt hakea helposti uuden digitaalisen asiointipalvelun kautta.

– Helsinki-lisän sähköinen asiointijärjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen ja hakemuslomakkeella esitetyt kysymykset ovat hyvin ymmärrettäviä, kertoo Suomen Punaisen Ristin Kontti-ketjulta Teija Kotilainen, joka on hakenut Helsinki-lisää vuonna 2024 asiointipalvelua käyttäen.

Asiointipalvelussa hakemuksen lähettäneiltä työnantajilta tiedusteltiin, kuinka helpoksi Helsinki-lisän hakeminen koettiin. 91 % kysymykseen vastanneista koki hakemisen helpoksi tai melko helpoksi. Avoimissa palautteissa Helsinki-lisän hakemisesta korostui palaute alustan käytettävyyden osalta: ”Tämä oli helppoa, joka ilahdutti.” sekä toisen hakijan mukaan “Usko sähköiseen asiointiin palautunut”. Lisäksi tiedon selkeys ja saavutettavuus koettiin positiivisena: ”Selkeät ohjeet ja hyvä alusta tietojen toimittamiselle ja asiointiin, kiitos.”

Hakemuksen liitteiksi tarvitset allekirjoitetun työsopimuksen ja yhden seuraavista: päätös palkkatuesta tai 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuesta tai Helsinki-lisä kortin. Edellä mainitut todistavat, että työllistetty on ollut työtön ja työsuhteen tukeminen on tarkoituksenmukaista. 

Tarkemmat ehdot Helsinki-lisän hakemiseen ja sen myöntämiseen löytyvät Helsinki-lisän verkkosivuilta.