Helsingfors stad höjer lönerna för mer än 4 500 anställda – inklusive lärare inom småbarnspedagogik, socialarbetare och psykologer

Löneutvecklingsprogrammet är Helsingfors stads eget program för att höja personalens löner utöver höjningarna som görs enligt arbets- och tjänstekollektivavtal. De personalgrupper som får löneökningar varierar från år till år.
En vuxen och barn på dagis.
I år får till exempel lärare inom småbarnspedagogik löneförhöjningar från Helsingfors stads löneutvecklingsprogram. Bild: Maija Astikainen

Löneutvecklingsprogrammet har delats upp i två delar i och med reformen av social-, hälso- och räddningssektorn.  I år har 7 miljoner euro reserverats för genomförandet av Helsingfors kommuns löneutvecklingsprogram och 4,5 miljoner euro för genomförandet av löneutvecklingsprogrammet inom social-, hälso- och räddningssektorn.

– Jag är stolt och glad över vårt löneutvecklingsprogram som gör att vi som stad kan höja lönerna för våra olika personalgrupper. Med vårt löneutvecklingsprogram har lönen för tusentals anställda i Helsingfors stad höjts varje år sedan 2019, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Ökningarna riktar sig särskilt till dem som arbetar med barn och unga

I år får lärare inom småbarnspedagogik, S2-lärare inom småbarnspedagogik (finska som andraspråk), socionomer inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik löneökningar från Helsingfors kommuns löneutvecklingsprogram, vilket resulterar i att lönen för nästan 3 000 anställda höjs med 164 euro.

Dessutom kommer cirka 300 ungdomsledare inom kultur- och fritidssektorn att få en genomsnittlig löneökning på 75 euro.

Löneutvecklingsprogrammet inom social-, hälso- och räddningssektorn riktar sig till socialarbetare och ledande socialarbetare, barnatillsyningsmän, psykologer, ledande och ansvariga psykologer samt neuropsykologer. 

Elev- och studerandevårdspsykologer samt ledande psykologer som arbetar inom fostrans- och utbildningssektorn får också en löneökning. I dessa yrkesgrupper är ökningen 200 euro per anställd. Dessutom får talterapeuter en ökning på 300 euro.

– Helsingfors stads löneutvecklingsprogram är en unik mekanism för ökningen av lönerna i olika yrkesgrupper inom kommunsektorn. Ökningarna förbättrar vår lönekonkurrenskraft och därmed vår service till stadsborna. I år riktar sig ökningarna särskilt till personalgrupperna som arbetar med barn och unga, säger personaldirektör Petri Lumijärvi.

Löneutvecklingsprogrammet är en del av stadens årliga budgetprocess

Helsingfors stads löneutvecklingsprogram är en del av den årliga budgetprocessen. Målet är att förbättra stadens attraktivitet som arbetsgivare och systematiskt förbättra lönenivån, särskilt i de yrkesgrupper där staden står inför utmaningar med att hitta kompetent personal. 

Programmet lanserades 2019 som svar på dessa utmaningar, och det tillgängliga beloppet varierar från år till år. Beslut om hur löneutvecklingsprogrammet genomförs och hur anslaget används fattas årligen av stadsfullmäktige.

Helsingfors satsar på att belöna sin personal

Staden belönar också bra arbetsprestationer. I Helsingfors har pengar satts åt sidan under hela året för engångsbelöning av personalen. I år har så mycket som 1,5 procent av den totala årliga lönesumman för personalen reserverats för engångsbelöningar. Detta är 0,5 procentenheter mer av lönesumman än tidigare.

I år görs även generella höjningar för all personal enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet. I arbets- och tjänstekollektivavtalen ingår även höjningar på basis av bokslutets regleringsposter. Dessa är löneökningar, vars inriktning förhandlas mellan arbetsgivar- och personalorganisationerna.

Utöver penninglönen drar hela personalen nytta av stadens personalförmåner som helhet. Förutom lön och eventuella tillägg får anställda i Helsingfors stad omfattande personalförmåner, såsom lunchförmåner, idrotts- och kulturförmåner, samt arbetsreseförmåner, personalmotion och intressekontoret. 

Dessutom drar våra anställda nytta av den stora arbetsgivarens stora satsningar på arbetslivets kvalitet, såsom välbefinnande i arbetet, personlig utveckling och utbildning.