Helsingfors stad fastställde etiska principer för ansvarsfull användning av data och artificiell intelligens

Helsingfors stad har fastställt etiska principer för utnyttjande av data och artificiell intelligens för att främja hållbar digital utveckling. Principerna har utarbetats eftersom vår stad vill använda data och artificiell intelligens på ett ansvarsfullt sätt och visa vägen för andra. Utnyttjandet av data och artificiell intelligens har en enorm potential, men man måste göra det på ett etiskt hållbart sätt.
Principer för utnyttjande av data och artificiell intelligens har utarbetats eftersom Helsingfors vill använda data och artificiell intelligens på ett ansvarsfullt sätt och visa vägen för andra. Bild: N2 Albiino Matti Pyykkö
Principer för utnyttjande av data och artificiell intelligens har utarbetats eftersom Helsingfors vill använda data och artificiell intelligens på ett ansvarsfullt sätt och visa vägen för andra. Bild: N2 Albiino Matti Pyykkö

Det finns åtta etiska principer. De är människoorienterad utgångspunkt, transparens, förklarbarhet, rättvisa och jämlikhet, ansvar och förtroende, integritet, säkerhet och människans kontroll över artificiell intelligens.

Helsingfors stad producerar och utnyttjar data i de tjänster som staden tillhandahåller sina invånare samt i sin verksamhet som arbetsgivare och organisation inom den offentliga förvaltningen. Även olika applikationer som bygger på artificiell intelligens utnyttjas och utvecklas kontinuerligt. Till exempel kan artificiell intelligens skapa möjligheter till effektivare, förutsägbara och personaliserade tjänster. Genom att tillämpa de etiska principerna syftar man till att minimera de etiska risker som är förknippade med utnyttjandet av data och artificiell intelligens.

I praktiken innebär principerna att man ska tillämpa dem på stadens tjänster som baserar sig på artificiell intelligens. De tjänster som baserar sig på artificiell intelligens bygger på att man kan förutsäga saker med hjälp av maskininlärning.

En del av helheten för det etiska utnyttjandet av artificiell intelligens är ett AI-register som presenterar de system för artificiell intelligens som används i Helsingfors.