Helsingfors söker nya hållbara stadslösningar till företagskuvösen

Urban Tech Helsinki är en företagskuvös som stödjer de innovativa och tillväxtorienterade företag som löser städernas utmaningar. Kuvösens huvudsakliga mål är att hitta rena och hållbara stadslösningar. Tyngdpunkterna inom verksamheten är i synnerhet ren energi, rörlighet, hållbart byggande och stadsutveckling, cirkulär ekonomi samt urban matproduktion och välbefinnande.
Deltagarna i Urban Tech Helsinki presenterade sina idéer vid The Startup Spotlight Annual Awards i Maria 01 i december 2022. På bilden står 100 Thousand Million i tur som planerar nya slags hållbara städer Bild: Petri Mast
Deltagarna i Urban Tech Helsinki presenterade sina idéer vid The Startup Spotlight Annual Awards i Maria 01 i december 2022. På bilden står 100 Thousand Million i tur som planerar nya slags hållbara städer Bild: Petri Mast

Helsingfors stad vill med hjälp av företagskuvösen locka experter och företag samt sätta fart på uppkomsten av nya, särskilt forskningsinriktade företag och deras tillväxt i början. Dessutom kommer digitaliseringen av stadens egen verksamhet och lösningen av hållbarhetsutmaningarna att få draghjälp av nya innovationer och nätverk.

– Denna gång söker vi särskilt uppstartsföretag som koncentrerar sig på att lösa utmaningarna med energibranschen samt data om den byggda miljön och cirkulär ekonomi. Vårt partnernätverk hjälper företagen ivrigt framåt, säger kuvösens projektchef Kaisa Ahonen från Aalto Startup Center.

Kuvösen Urban Tech Helsinki har nu en ny ansökningsomgång för uppstartsföretag öppen. Ansökningstiden till programmet pågår till den 19 mars. Ansökningskriterierna:

  • företaget ska sträva efter lösningar till utmaningarna med hållbar stadsutveckling
  • företaget är yngre än tre år
  • företaget har en produkt som kan testas och valideras i verkliga livet
  • företaget ska ha minst två teammedlemmar.

Det finns inga andra begränsningar relaterade till exempel företagets bransch. Urban Tech Helsinki välkomnar också internationella team som vill etablera affärsverksamhet i Helsingfors. Kuvösen verkar i uppstartscentret Maria 01:s lokaler i Kampen i Helsingfors.

Företag i kuvösprogrammet arbetar på uppstartscampusen Maria 01

Företagskuvösprogrammet Urban Tech Helsinki består av verkstäder och börjar med åtta veckors intensivperiod av gruppcoachningar. Verkstäderna handlar om teambildning, modellering av affärsverksamhet, inverkan av hållbar utveckling, kommunikation och finansiering som är viktiga för uppstartsföretag.

De invalda företagen kommer att få medlemskap i Maria 01, Nordens ledande uppstartscampus samt stöd från Helsingfors stad och huvudstadsregionens toppuniversitet. I partnernätverket ingår till exempel Aalto-universitetet, yrkeshögskolan Metropolia, Helsingfors universitet, KIRAHub, Testbed Helsinki, Mobility Lab Helsinki, Forum Virium och Helen. Partnerna stödjer också de invalda uppstartsföretagen i deras marknadsföringsarbete och hjälper till att förmedla budskapet till städer, investerare och potentiella affärspartner.

– Digitaliseringen av den byggda miljön har utvecklats snabbt, men behovet av nya databaserade lösningar för förbättring av produktivitet och användarupplevelse är fortfarande stort. Vi vill erbjuda vårt stöd till uppstartsföretagen i Urban Tech Helsinki för nätverksbildande, matchmaking och det gemensamma målet att skapa en hållbar byggd miljö, uppmuntrar Teemu Lehtinen, verkställande direktör för KIRAHub.

Helsingfors vill vara den ledande plattformen för innovativ affärsverksamhet i Europa

Helsingfors har som mål att vara den ledande plattformen för försök och innovativ affärsverksamhet i Europa. Staden vill också utveckla företagens verksamhetsmiljöer, främja Helsingforsbornas sysselsättning och möjliggöra en hållbar och kunskapsbaserad ekonomisk tillväxt. Urban Tech Helsinkis verksamhet främjar å sin sida alla dessa mål.