Helsingfors Resetjänsts systemförnyelse kan orsaka rusning i kundtjänsten från och med 1 april

Helsingfors Resetjänst tar i bruk ett nytt resetjänstsystem måndagen den 1 april. Detta kan orsaka tillfälliga köer i kundtjänsten.
Ibruktagandet av det nya systemet kan orsaka tillfälliga köer i kundtjänsten i april. Bild: Jussi Hellsten
Ibruktagandet av det nya systemet kan orsaka tillfälliga köer i kundtjänsten i april. Bild: Jussi Hellsten

Systemförnyelsen kräver inga åtgärder från kunderna. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar i tjänsten.

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst som ersätter kollektivtrafiken och är avsedd för äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan använda färdtjänsten till att uträtta ärenden eller för arbets- och studieresor, när du har fått ett beslut om färdtjänst.