Helsingfors firar nya invånare som fått finskt medborgarskap

I fjol fick 2 415 personer av utländsk härkomst, som bor i Helsingfors, finskt medborgarskap. Helsingfors firade dem med att ordna en medborgarfest med borgmästaren som värd. Inbjudan skickades till över 1 600 fullvuxna helsingforsare.
Finlands flaggor framför publiken.
På stadshuset ordnades en medborgarfesten som firade helsingforsare som fått finskt medborgarskap i fjol. Bild: Riikka Kyläheiko

Under hela sin historia har Helsingfors varit en mångkulturell stad. År 2023 bor det cirka 125 000 personer med utländsk bakgrund i Helsingfors och de representerar över 160 olika nationaliteter. I fjol fick 2 415 av dem finskt medborgarskap.

Helsingfors borgmästare firade de nya finska medborgarna med att bjuda alla helsingforsare i myndig ålder, som fått medborgarskap, till stadshuset. Inbjudan skickades till över 1 600 stadsbor, dvs. till alla som inte har ett direktmarknadsföringsförbud. I festen deltog hundratals gäster.

Traditionen med medborgarskapsfest inledde Helsingfors under jubileumsåret Finland 100 år 2017. Med festtraditionen, som ursprungligen kommer från USA, ville man gratulera de nya finska medborgarna, hälsa dem hjärtligt välkomna till Helsingfors, samt sporra dem att vara aktiva medborgare och helsingforsare. 

På grund av covid-19-pandemin ordnades inga fester åren 2020–2021. I fjol firades därför samtidigt alla helsingforsare som fått medborgarskap åren 2019–2021. 

Borgmästare Juhana Vartiainen stod som värd för festen i år och höll även öppningstalet:
 
–    Hemmet är varje människas viktigaste livsmiljö och den omgivning som definierar ett gott liv. Nu är Helsingfors er officiella hemstad och Finland ert hemland. Jag hoppas att ni ska trivas här.

Den nya medborgarens tal hölls av Enitan Odupitan som flyttat hit från Nigeria och som fick sitt finska medborgarskap i december i fjol.
 

Enitan Odupitan och Juhana Vartiainen.
"Finskt medborgarskap är för mig ett tecken på att Finland vet hur viktiga jämlikhet, förtroende, obegränsad frihet, ärlighet och andra finska värden är för mig," sade Enitan Odupitan, en hållare av nya medborgarens tal. Bild: Riikka Kyläheiko

–   Idag firar vi alla nya medborgare, vi besitter så mycket begåvning och stor potential. Det är verkligen viktigt att Helsingfors och hela Finland ser vår kapacitet och investerar i de talanger som Finland redan lyckats locka hit.
–   Jag är djupt tacksam till Finland, finländarna och Helsingfors stad som gett mig möjligheterna att förverkliga denna otroliga period i mitt liv, gläder sig Odupitan.

Finska flaggor på en persons huvudbonad.
Förra året blev över 2 400 av våra invånare helsingforsare och finländare. Bild: Riikka Kyläheiko

Med tanke på Helsingfors utveckling är det avgörande att alla invånare finner en plats i samhället och sätt att delta, oberoende av ursprung. De nya medborgarna är ett bevis på en lyckad integration och en förutsättning för att det växande Helsingfors även i framtiden är en fungerande, konkurrenskraftig och attraktiv stad.

Helsingfors stad lyckönskar alla helsingforsare som fått finskt medborgarskap:

–   Ni är en viktig del av vårt gemensamma mål, att Helsingfors under de kommande åren ska bli en ännu bättre plats för både nuvarande och framtida helsingforsare. En plats där var och en kan sträva efter sina drömmar och också lyckas uppnå dem, säger borgmästare Vartiainen.