Från april sjunker Helsingfors totala utsläpp

Energibolaget Helen som ägs av staden avslutar sin verksamhet i Hanaholmens kraftverk i Helsingfors den 1 april.
Nedläggningen av Hanaholmens stenkolskraftverk medför en betydande minskning av utsläppen. Bild: Helen
Nedläggningen av Hanaholmens stenkolskraftverk medför en betydande minskning av utsläppen. Bild: Helen

Helsingfors stad strävar efter kolneutralitet före 2030. För närvarande är fjärrvärmen den viktigaste källan till stadens direkta utsläpp. Nedläggningen av Hanaholmens stenkolskraftverk medför en betydande minskning av utsläppen: enligt uppskattningarna minskar stadens totala utsläpp med upp till 20 procent och Helens med 40 procent. På riksnivå är inverkan på utsläppen cirka två procent. 

"Nedläggningen av Hanaholmen är en historisk och betydande förändring såväl i Helsingfors, i Finland som i själva verket i hela världen. Städerna runt om i världen har tagit en stor roll i att motarbeta klimatförändringarna och sporrar också staterna med sina åtgärder. Helsingfors vill vara en stark trendsättare både nationellt och globalt. Ett starkt bevis på vår vilja är att vi målmedvetet även i en sådan här världssituation kan lägga ned ett betydande kolkraftverk”, konstaterar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen

Efter att Helen lägger ner stenkolskraftverket, produceras en betydande del av värmen till hemmen i Helsingfors i Helens biovärmeverk i Nordsjö. I fortsättningen börjar värmeproduktionen i allt högre grad också utnyttja spillvärme av olika slag med hjälp av värmepumpar. El produceras bland annat med hjälp av vatten-, vind- och solkraft. 

”Jag är stolt över Helsingfors ambitiösa klimatmål att vara kolneutralt före 2030 och över det omfattande arbete som vi utför för att uppnå detta mål. Nedläggningen av detta kolkraftverk är den största enskilda åtgärden i vårt mångsidiga arbete”, säger Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn i Helsingfors. 

Helsingfors stad har preliminärt utrett möjligheter att använda den kulturhistoriskt värdefulla kraftverksbyggnaden för ett nytt ändamål. Planeringen av byggnaden som ritades av arkitekten Timo Penttilä påbörjades 1962, och byggnaden har använts sedan 1974.  

Staden måste dock göra ytterligare utredningar om hur byggnaden och området kan användas för nya ändamål. En del av de tekniska och ekonomiska utredningarna kan göras först efter att kraftverksverksamheten har upphört. 

Färden mot målet fortsätter  

"Nedläggningen av Hanaholmens kraftverk minskar utsläppen avsevärt och är ett utmärkt bevis på de effektfulla åtgärder som vi även i fortsättningen måste vidta. Trots den goda utvecklingen behöver vi dock vidta många ytterligare åtgärder för att uppnå stadsstrategins mål för att minska utsläppen", konstaterar Kaisa-Reeta Koskinen, chef för Helsingfors stads program för utsläppsreduktion. 

Betydande åtgärder för att minska utsläppen behövs även i fortsättningen. Staden förnyade programmet Kolneutralt Helsingfors 2022 med särskilt fokus på de mest effektfulla åtgärderna för att uppnå utsläppsmålen. För att koldioxidneutralitetsmålet ska kunna uppnås enligt den målsatta tidtabellen kräver minskningen av stadens totala utsläpp även i fortsättningen åtgärder från alla tyngdpunkter i strategin, det vill säga uppvärmningen, trafiken och byggandet. 

Kraftverksområdets nya framtid 

Staden håller som bäst på att ändra Hanaholmens detaljplanen när kraftverksområdet blir ledigt för annan användning. I södra delen av Hanaholmen planeras ett flervåningshusdominerat bostadsområde. Planeringsområdet är beläget huvudsakligen på en udde som fyllts ut. Kraftverksbyggnaden hör däremot inte till detaljplaneområdet. Detaljplanen väntas bli behandlad i stadsfullmäktige cirka år 2026.  
 
Det reviderade förslaget till ändring av detaljplanen för evenemangskvarteret i Södervik godkändes i stadsmiljönämnden 28.2.2023, och det ska behandlas i stadsfullmäktige i april. Evenemangskvarteret planeras omfatta cirka 50 000 m2-vy bland annat för evenemangs-, film- och tv-produktion, kontor, hotell och restauranger, och arealen är reserverad för Suvilahti Event Hub Oy.