Fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad utsatt för dataintrång

Fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad har utsatts för dataintrång. Enligt den information som finns att tillgå i nuläget har den som gjort dataintrånget fått tillgång till personalens eller elevernas användarnamn och e-postadresser. Förövaren har inte fått tillgång till lösenord eller innehållet i e-postmeddelanden. 
Helsingfors inramade logotyp.
Utredningen fortsätter i samarbete mellan stadens sakkunniga och utomstående experter. Bild: Laura Oja

Dataintrånget kom till stadens kännedom den 30 april 2024. En utredning inleddes omedelbart och olika skyddsåtgärder vidtogs.

– Vi har utrett omfattningen av intrånget under valborgshelgen och utredningen fortsätter i samarbete mellan stadens sakkunniga och utomstående experter. De system som möjliggjort intrånget stängdes omedelbart efter att intrånget upptäcktes. Dessutom har vi vidtagit tekniska åtgärder för att begränsa skadorna och bytt ut lösenord för de kritiska system som den som gjort dataintrånget kan ha haft tillgång till, säger Helsingfors stads digitaliseringsdirektör Hannu Heikkinen

– Utöver dessa åtgärder har vi också instruerat personalen om hur man skyddar sig mot nätfiske (phishing). Under utredningsarbetet kan det hända att vi måste begränsa tillgången till dataförbindelser och systemtjänster på kort varsel, vilket kan förhindra de anställdas arbete tillfälligt, säger Heikkinen. 

Dataintrångets omfattning och effekter utreds. Datatrafiken i samband med intrånget kom från utlandet, men man ännu inte dra några slutsatser om förövaren eller motivet för intrånget.

Staden har gjort en anmälan om dataintrång till dataombudsmannen och Traficoms Cybersäkerhetscenter och en brottsanmälan till polisen.

Staden informerar om läget när utredningen framskrider.