Fostrans- och utbildningssektorn presenterar hållbar utveckling och arbete med läsförmågan på Educa-mässan

Educa ordnas i Helsingfors Mässcentrum den 27–28 januari. På mässan presenterar sakkunniga från sektorn aktuell verksamhet och pedagogik från lärstigen i Helsingfors.
Educan kuvituskuva

I mässans huvudprogram ingår pedagogiskt sakkunnig Anssi Almgrens föreläsning om den så kallade Rävmodellen. I vår monter kan man ta del av pedagogik kring hållbar utveckling inom yrkesutbildning samt höra informationsinslag om Helsingfors – huvudstaden som värdesätter läsning och läsförmåga, Helsingin verkkolukio och Helsinki Education Hubs ekosystem EdTech. 

I montern kan man också hälsa på sektorns ledning, chefer och medarbetare från alla servicehelheter. Dessutom finns rekryteringsexperter på plats. 

Vi ses på Educa!

Educa är ett årligen återkommande, ledande evenemang inom fostran och utbildning med hela 350 utställare i år. Evenemanget är avgiftsfritt.