Försäljningen av Palmia Ab har slutförts

Försäljningen av Palmia Ab har slutförts. Ägarskapet av Palmia överfördes i sin helhet från Helsingfors stad till investeringsbolaget Mulares. Aktieaffären genomfördes den 7 februari 2023. I december förra året undertecknade Mutares ett avtal med staden om att köpa Palmia.
Palmia on muun muassa yksi Suomen suurimmista vartiointialan yrityksistä. Bild: Palmia Oy
Palmia on muun muassa yksi Suomen suurimmista vartiointialan yrityksistä. Bild: Palmia Oy

Efter att stadens ägarskap upphörde fortsätter Palmia som en av aktörerna som producerar tjänster för staden på samma sätt som servicebolag som konkurrensutsätts på marknaden. Helsingfors stad är en av Palmias största kommunala kunder.

Ägarbytet av Palmia påverkar inte avtalen mellan Palmias kunder och bolaget. Även personalen överförs som så kallade gamla arbetstagare.

I Södra Finland producerar Palmia fastighets-, städ- och säkerhetstjänster samt restaurang- och måltidstjänster och bolaget har cirka 2 400 anställda på 15 orter. Omsättningen uppgår uppskattningsvis till 120 miljoner euro 2022. I samband med ägarbytet förändras inte bolagets namn eller varumärke.

I början av 2022 beslutade staden i enlighet med den bekräftade ägarstrategin för Palmia om att utreda för att avstå från sitt ägande av Palmia och började utreda försäljningen. Efter att utredningen blev färdig beslutade staden den 12 december 2022 om försäljning av bolaget till dess nya ägare. Konkurrens- och konsumentverket godkände försäljningen i januari 2023.