Flexibilitet i undervisningen ser till elevernas bästa

I Botby grundskola utgår man från devisen att alla barn är unika och har unika behov. I fjärde klass erbjuds undervisning i olika gruppkonstellationer för att garantera att varje elev ska ha bästa möjliga förutsättningar för inlärning.
Klasslärare Sonja Lyly läser ur bok i klassrum
Bild: Michaela von Kügelgen

I fjärde klass i Botby grundskola sker undervisningen i flera olika gruppkonstellationer. Till exempel blir två klassrum ett genom att skjuta undan en mellanvägg. Under veckans 17 av 24 lektioner är en varierande mängd smågruppselever, dvs elever med behov av särskilt stöd, med i den gemensamma undervisningen.

Detta går i linje med Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla som har som mål att förbättra kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen.

Enligt klasslärare Sonja Posa sker inklusionen i Botby på ett väldigt naturligt sätt.

– På fyran är vi en enda stor årskurs och ser inte så många utmaningar med att integrera smågruppselever i vår grupp. Alla har egna sittplatser, egna lådor och likadant schema, berättar Posa.

Klasslärarkollegan Sonja Lyly betonar att alla barn har rätt till utbildning, oavsett hurdana utmaningar de har.

Trettio procent av eleverna i fjärde klass i Botby har en individuell plan för det egna lärandet på grund av till exempel koncentrationssvårigheter eller dyslexi, men lärarna har insett att det inte alltid lönar sig att ha de eleverna i en egen grupp.

– Som pedagog hinner du då inte hjälpa den som behöver fokusera eller tänka vidare. När vi sprider ut eleverna med utmaningar räcker vi bättre till, säger Lyly.

Enligt klasslärare Sonja Posa sker inklusionen i Botby på ett väldigt naturligt sätt. Bild: Michaela von Kügelgen
Enligt klasslärare Sonja Posa sker inklusionen i Botby på ett väldigt naturligt sätt. Bild: Michaela von Kügelgen

Utgår ifrån elevernas behov

Möjligheten att testa olika konstellationer och gruppstorlekar ser både Lyly och Posa som en stor fördel.

– Om en elev med behov av särskilt stöd har en bättre dag finns möjligheten att vara med i stora gruppen. Vi kan inte bara blint titta på planerna, utan vi måste se till elevens behov. Därför är det bra att vi har tre olika utrymmen, säger Lyly.

Att undervisningen med olika gruppkonstellationer fungerar så bra i Botby grundskola beror på att skolan redan är inne på sjunde året med detta tänk.

– I vår grupp fungerar det jättefint – alla elever är en del av en helhet. Det hänger dels på resurser, på hurdana elevgrupperna är och på schemaplanering. Lärarnas attityder påverkar också. Det viktiga är att utgå ifrån eleverna, säger Posa.

 

Klasslärare Sonja Lyly betonar att alla barn har rätt till utbildning, oavsett hurdana utmaningar de har. Bild: Michaela von Kügelgen
Klasslärare Sonja Lyly betonar att alla barn har rätt till utbildning, oavsett hurdana utmaningar de har. Bild: Michaela von Kügelgen

Rutiner är viktiga

Enligt Sonja Lyly är det fungerande samarbetet med kollegan Sonja Posa och specialklassläraren en viktig del av ekvationen.

– Vi strukturerar upp vardagen tillsammans och har ett kollegialt stöd på ett helt annat sätt än om man är ensam med en klass. Men det kräver planeringstid och ändamålsenliga utrymmen, säger Lyly.

Hon och Posa delar på en assistent i sina klasser, vilket också möjliggör flexibilitet i och med att assistenten kan hjälpa där hon behovs mest.

– Flexibla grupper ger möjlighet att skapa lärmiljöer där eleverna ges så goda förutsättningar som möjligt, men flexibiliteten måste också ses över. Det får inte bli olika gruppkonstellationer för varje lektion. Därför har vi satsat på rutiner, säger Lyly. 

Hon påpekar att alla elever gynnas av att få vara i en mindre grupp då och då – tack vare det finns möjlighet att ge eleverna mer uppmärksamhet och bekräftelse.
Trots att inklusionsarbetet fungerat bra i Botby har Sonja Lyly en viktig påminnelse.

– Man ska inte inkludera bara för inkluderingens skull, vi måste alltid tänka på vad eleverna mår bäst av. Vad är den enskilda elevens behov?

Text och foto: Michaela von Kügelgen

Hur främjas inkulsion i Botby grundskola?

I fjärde klass i Botby grundskola sker undervisningen i flera olika gruppkonstellationer. I videon kan du följa med hur inklusionsarbetet i klassrummet fortlöper och hur varje elev bemöts på bästa möjliga sätt för att trygga en god inlärning.