Finlandiahuset öppet under ombyggnaden – projektplanen för den tillfälliga lokalen Lilla Finlandia klar för beslutsfattande

Ombyggnaden av Finlandiahuset inleds i början av 2022. Arbetet med ombyggnaden kommer att pågå i omkring 2,5 år.
Havainneilmakuva väistötilasta.

Ombyggnaden av Finlandiahuset inleds i början av 2022. Arbetet med ombyggnaden kommer att pågå i omkring 2,5 år. En tillfällig lokal är en viktig del av de stegvisa arrangemangen i genomförandet av ombyggnaden. Finlandiahuset fortsätter som kongress- och evenemangscenter under hela ombyggnaden, delvis i den tillfälliga lokalen. Tack vare den tillfälliga lokalen, som fått namnet Lilla Finlandia, kan Finlandiahuset erbjuda nya typer av tjänster även för turister och invånarna i staden.

Lilla Finlandia placeras på den öppna platsen mellan Finlandiahuset och Tölövikens park. Arbetsgrupp: Aalto-universitetet / Jaakko Torvinen, Havu Järvelä, Elli R. Hirvonen.

"Vi vill att Lilla Finlandia ska vara ett trivsamt vardagsrum vid Tölöviken som är öppet för alla. I lokalen har multifunktionella utrymmen i olika storlekar som kan kombineras med varandra planerats och i vilka kongresser, fester och andra evenemang kan ordnas. Köket betjänar både evenemangen och kaféet och restaurangen som finns i lokalen. Dessutom ska en Design & Deli Shop öppnas i lokalen samt ett öppet galleri, Galleri Lilla Finlandia, där man kan ordna utställningar. På utsidan byggs en inbjudande terrass med syftet att skapa ett urbant fest- och festivalområde i Tölövikens område som är under utveckling”, berättar Finlandiahuset Ab:s verkställande direktör Johanna Tolonen.

Tack vare den tillfälliga lokalen förkortas tiden för ombyggnaden med omkring 1,5 år, vilket minskar olägenheterna som renoveringen orsakar för de övriga användarna av området vid Tölöviken. Dessutom kan Finlandiahuset betjäna sina kunder under hela ombyggnaden, även om lokalerna när de är som minst bara utgör en fjärdedel av de kundutrymmen som normalt finns tillgängliga.

Planerna för
Lilla Finlandia klara för politiskt beslutsfattande

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden behandlar projektplanen för Lilla Finlandia den 23 januari 2020. Projektplanen godkänns slutligen av stadsstyrelsen.

Lilla Finlandia byggs på den öppna platsen på Karamzins strand som finns mellan Finlandiahuset och Tölövikens park. Paviljongen smälter in i landskapet och är ett tydligt exempel på finländsk arkitektur.

Planeringslösningen för den tillfälliga lokalen har utvecklats som ett tvåfasigt studioövningsarbete i samarbete med studenter och lärare vid Aalto-universitetets institution för arkitektur. Målet med den tillfälliga lokalen är att förverkliga målen med stadens timmerbyggnation och cirkulära ekonomi genom att byggnadens delar i fortsättningen kommer att kunna flyttas och ändras för annan användning som tillfällig lokal, till exempel för skolor eller daghem. Byggnadens beräknade livslängd är over 20 år.

2019 lät Helsingfors stad bygga omkring 20 nya, tillfälliga paviljongbyggnader för användning av daghem och skolor. Totalt är omkring 50 tillfälliga byggnader i användning.

“Finlandiahuset är ett viktigt arkitektoniskt landmärke i Helsingfors och ett livligt kongresscenter som möjliggör olika evenemang och tillfällen i huvudstaden. Vårt mål är en livlig och mångsidig Tölöviken som är attraktiv för stadsborna och turister. Ombyggnaden av Finlandiahuset är en utmaning byggnadsskyddsmässigt men också för Helsingfors turism. Det är fantastiskt att vi får en tillfällig lokal som betjänar staden och Tölövikens område och följer Helsingfors mål om cirkulär ekonomi, där utmaningar förvandlas till möjligheter”, konstaterar stadsmiljösektorns biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Byggnadens yta är 2 750 bruttokvadratmeter. Kostnaden för den får uppgå till högst 9,9 miljoner euro. Byggandet av Lilla Finlandia inleds under försommaren 2021 och blir klart i slutet av samma år. Byggnaden öppnar i början av 2022.

Ombyggnaden av Finlandiahuset inleds i början av 2022. Arbetet blir färdigt och huset tas i bruk i två faser: kongressflygeln öppnas våren 2023 och huvudbyggnaden 2024.

De tillfälliga trafikarrangemangen vid Finlandiahuset och Tölövikens park planeras så att det är tryggt, smidigt och trivsamt för stadsborna att röra sig i området.

Föredragningslistor och beslut för sektionen för

byggnader och allmänna områden Föredragningslistan för mötet den 23 januari

offentliggörs den 20 januari.