En sjukskötare som kvalificerar sig kommenterar sin flytt från Filippinerna till Helsingfors: Nog lönade det sig!

Kaye Andrea Octaviano kom i höst till Helsingfors tillsammans med filippinska sjukskötare och är nöjd med sitt beslut att flytta till staden. Hon berömmer arbetsgemenskapen på Dals sjukhus och är beredd att locka sina tidigare kolleger att flytta.
Kaye Andrea Octaviano utför en glädjedans: svårigheterna i början har hon bakom sig och det finska språket börjar löpa. Bild: Kirsi Riipinen
Kaye Andrea Octaviano utför en glädjedans: svårigheterna i början har hon bakom sig och det finska språket börjar löpa. Bild: Kirsi Riipinen

Kaye Andrea Octaviano frågar om andra vill höra hennes ärliga åsikt om ankomsten till Finland.

Hon berättar att det inte varit lätt. November var grå och kall. Octaviano berättar att hon funderade vad hon gjorde här i det kalla klimatet i ett land där det även var mörkt om dagen och där man alltid frös. Till råga på allt kändes det omöjligt att lära sig språket.

För ett halvt år sedan anlände Octaviano till Helsingfors i en grupp med cirka 30 filippinska sjukskötare. För att kunna arbeta som sjukskötare i Finland och på andra håll i Europeiska unionen krävs en separat kvalificering för dem som kommer från länder utanför EU, och för detta ändamål måste de utbilda sig mer.

Detta gäller även Octaviano, trots att hon har utexaminerats till sjukskötare och arbetat i sitt yrke i flera år. En stor del av Octavianos utbildning är praktiskt arbete på Dals sjukhus, även om studier i finska och teori också ingår.

Utbildningsvägen för kvalificerade sjukskötare är ny i Helsingfors och hela Finland. När kvalificeringen har slutförts beviljar Valvira tillstånd att arbeta som sjukskötare i Finland.

Ett förbryllande fint välfärdssamhälle

Under sex månader har Octavianos känslor förändrats så fullständigt att hon skulle kunna rekommendera en flytt till Helsingfors även för sina vänner och tidigare kolleger i Filippinerna.

Octaviano berättar att hon vill bosätta sig permanent i Finland och även ansöka om medborgarskap. Hon berättar om sina känslor under en lunchpaus tillsammans med sina kolleger Nea Gonzalez och Maisa Ovaska-Tallila samt Kirsi Fält, avdelningschef på avdelning 10.

Octaviano uppskattar det finländska välfärdssamhället med dess hälso- och utbildningssystem. Rådgivningsbyråerna och antalet familjeledighetsdagar låter rent av förbryllande i hennes öron. I Filippinerna är moderskapsledigheten en månad lång. 

Octavianos plan är att återförena familjen, vilket kan lyckas redan i höst. Hon har två döttrar i skolåldern och en man, som är utbildad polis, men som dessutom nyligen har utexaminerats till sjukskötare.

– Kaye, du har inte kommit ihåg att berätta om din mans studier. Vi lockar hit honom till oss, och du fungerar som hans inskolare!

Kollegans förslag får sällskapet att skratta. Fast varför inte – det kunde ju vara möjligt!

Efter att ha utexaminerats var Octaviano sjukskötare i ett års tid i Filippinerna och fyra år i Saudiarabien.

Den finländska vardagskulturen och särskilt kvinnans ställning känns fri och jämlik efter Saudiarabien. Sjukskötare från andra länder anses inte vara mindervärdiga här, vilket var vanligt i Saudiarabien och kändes kränkande.

Enligt Octaviano är Helsingfors en trevlig stad. Människorna är familjeorienterade och saker och ting fungerar.

Avdelningsskötaren Kirsi Fält, den kvalificerande sjukskötaren Kaye Andrea Octaviano samt kollegorna Maija Ovaska-Tallila och Nea Gonzalez är nöjda med sin arbetsgemenskap. Bild: Kirsi Riipinen
Avdelningsskötaren Kirsi Fält, den kvalificerande sjukskötaren Kaye Andrea Octaviano samt kollegorna Maija Ovaska-Tallila och Nea Gonzalez är nöjda med sin arbetsgemenskap. Bild: Kirsi Riipinen

Även en handledare lär sig under handledningen

Octaviano uppskattar arbetskulturen på sin avdelning. Kollegorna är vänliga och de har fått henne att känna sig välkommen. Hon känner sig som en fullvärdig medlem av teamet. Det är lätt att be om hjälp alltid då det behövs.
Innan hon får finländsk sjukskötarkompetens utför Octaviano närmast grundläggande vårduppgifter. 

Syftet är att hon ska slutföra sin väg till sjukskötarkompetens i nästa vår. Utbildningsvägen för kvalificerade sjukskötare planeras individuellt.

Octavianos kollegor anser att Kaye är mycket initiativrik. Hon märker snabbt vad som ska göras när, och hon har ofta skött saken innan någon hinner be om det.
Även patienterna har tyckt om sin empatiska vårdare.

– Kaye vill prata så mycket finska som möjligt, och språkkunskaperna utvecklas dag för dag. Engelska behövs allt mindre som hjälp, berättar Gonzalez.

Ovaska-Tallila har märkt att Octavianos arbetsmoral är mycket hög. Kollegerna nickar, så är det verkligen.

Fält strävar efter att ordna gemensam tid för personen som anländer och hens handledare, så att de kan gå igenom praktiska saker i lugn och ro.

Gonzalez anser att handledningen av personen som anländer är dubbelriktad. Även hon sig själv lär sig nytt då hon handleder Octaviano. 

Med dubbskor i den finska vintern

Fält tackar personalen på sin avdelning som har skött introduktionen av personen som anlänt på ett bra sätt. Hennes egen tid har närmast gått till administrativt arbete inom utbildningsvägen.

Oktaviano har utfört många praktiska saker självmant. Hon skötte skattekortet och bankkontot självständigt.

Kollegorna ler då de minns hur smidigt hon skaffade sig ett begagnat matbord – och förstod att skaffa dubbskor till vintern.

– Hon är väl integrerad förutom i arbetsgemenskapen även i övrigt i det finländska systemet och verksamhetssätten, berättar kollegorna.
Octaviano bor tillsammans med två vänner. De följde med henne i samma grupp från Filippinerna till Helsingfors.

Enligt etiska principer för rekrytering

Utöver de kvalificerande sjukskötarna har det till Helsingfors kommit vårdbiträden från Filippinerna som vid sidan av sitt arbete studerar till närvårdare. Även en del av dem ämnar vidareutbilda sig till sjukskötare. En stor del av vårdbiträdenas studier består av att lära sig på jobbet, vilket de gör bland annat vid seniorcenter.

Internationella rekryteringar behövs även i fortsättningen. 

Staden har utarbetat etiska principer för rekrytering från utlandet. Syftet med dem är att säkerställa en transparent och rättvis rekryteringsprocess för en arbetstagare som rekryteras från utlandet samt erbjuda tillräckligt stöd för arbetet och för att göra sig hemmastadd i det nya hemlandet. Till principerna hör även främjande av familjeåterförening.