Eftermiddagsverksamhet för skolelever gör familjernas vardag smidigare – rekordantal sökande

9 600 skolelever har ansökt om eftermiddagsverksamhet inför läsåret 2024–2025. Alla elever i årskurs ett och två som ansökt under ansökningstiden erbjuds en plats. Besluten postas den 24 juni och därefter syns beslutet även i Wilma.
Eftermiddagsverksamheten erbjuder barn trevliga aktiviteter efter skoldagen.    Bild: Maija Astikainen
Eftermiddagsverksamheten erbjuder barn trevliga aktiviteter efter skoldagen. Bild: Maija Astikainen

Eftermiddagsverksamheten är ledd fritidsverksamhet för elever i årskurserna 1–2 i grundskolan och elever som behöver särskilt stöd. Den består av trevliga åldersanpassade aktiviteter efter barnets skoldag.

– Det är fint att så här många små skolelever deltar i eftermiddagsverksamheten. Ledd verksamhet efter skoldagen gör familjernas vardag smidigare och stöder barnets välbefinnande, berättar Outi Salo, direktör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen.  

I eftermiddagsverksamheten får barnen leka, röra sig, vistas utomhus och göra små utflykter i närmiljön. Det viktiga i verksamheten är att göra saker tillsammans med kompisar. Verksamheten börjar den första skoldagen i augusti och fortsätter till läsårets slut.

Det nya ansökningssättet fungerade bra – ansökan görs nu i första hand via Wilma  

I år gjordes ansökningarna för första gången via e-tjänsten Wilma. Vårdnadshavarna till blivande förstaklassare skapade konton åt sig själva i Wilma för ändamålet.

Ansökan via Wilma gjorde ansökningen och behandlingen av ansökningarna smidigare. Ansökan sparas i vårdnadshavarens Wilma, där hen också i övrigt sköter ärenden som gäller barnets skolgång. Även beslutet om en plats i eftermiddagsverksamheten visas i Wilma. Dessutom får vårdnadshavarna beslutet per post.  

Besluten postas den 24 juni. Med beslutet följer anvisningar för begäran om omprövning och ett meddelande om kundavgifter för nästa läsår. Beslutet syns i Wilma efter den 24 juni. 

Alla elever i årskurserna 1 och 2 som ansökt inom utsatt tid erbjuds en plats 

De första- och andraklassare som ansökt inom utsatt tid får en plats i eftermiddagsverksamheten. Om barnet inte får en plats på det verksamhetsställe som hen ansökt till erbjuds hen en plats på ett annat verksamhetsställe i området. 

Eftermiddagsverksamhet ordnas på totalt omkring 250 verksamhetsställen på olika håll i staden, såväl i skolor som i närheten av skolor, även i lekparker.

Elever i årskurs 1 och elever som behöver särskilt stöd har förtur om det finns fler sökande än platser på ett verksamhetsställe. Om ansökningarna har samma prioritet lottar staden ut vem som får platsen. När platserna delas ut spelar det ingen roll när under ansökningstiden ansökan har skickats. 

Det går fortfarande att ansöka om plats trots att ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet för läsåret 2024–2025 har tagit slut. Ansökningar som lämnas in efter ansökningstiden behandlas från och med augusti. Den som ansöker utanför ansökningstiden kan bli tvungen att vänta på en plats, och alla platsönskemål kan inte uppfyllas. 

Man kan ansöka om sänkt avgift med hänvisning till inkomster 

Månadsavgiften för eftermiddagsverksamheten är 100 eller 120 euro, beroende på om barnet deltar i verksamheten till klockan 16 eller till klockan 17. Faktureringsperioden börjar i augusti.

Med hänvisning till inkomster kan man ansöka om sänkt avgift, så att månadsavgiften är hälften av den normala avgiften, eller befrielse från hela avgiften. 

Man kan ansöka om sänkt månadsavgift tidigast i augusti, när barnet har börjat i eftermiddagsverksamheten. I ansökan ska man ange aktuella inkomstuppgifter. Inkomstgränser och mer information finns på webbplatsen hel.fi/eftisavgifter.