Det nya arkitektur- och designmuseet tar ett viktigt steg framåt – designtävlingen för museibyggnaden startar i april

Helsingfors stadsfullmäktige har på sitt möte av den 14 februari godkänt en kapitaldonation på sammanlagt 60 miljoner euro till stiftelsen som ansvarar för grundandet av det nya arkitektur- och designmuseet. Museiprojektets andra huvudfinansiär är finska staten som deltar med en motsvarande andel i projektet. Stadens och statens åtagande gör det möjligt för projektet att framskrida.
En internationell planeringstävling för den nya museibyggnaden som ska uppföras i Södra hamnen i Helsingfors, startar i april 2024. Bild: Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö
En internationell planeringstävling för den nya museibyggnaden som ska uppföras i Södra hamnen i Helsingfors, startar i april 2024. Bild: Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö

– Det nya arkitektur- och designmuseet har förberetts omsorgsfullt och under lång tid. Det är rent ut sagt fantastiskt att det nu förverkligas. Museet stärker Helsingfors internationella dragningskraft och erbjuder stadsborna en ny orsak att komma till centrum. Tillsammans med Magasinstranden som är stadd i förnyelse bildar museet ett nytt lockande stadsrum på vår marina paradplats. Det är en lönsam investering som skapar arbetsplatser samt för kunder till företagen och turister till Helsingfors. Museet är en investering i framtiden, kommenterar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Designtävlingen startar i april och avgörs under år 2025

Främjandet av museiprojektet fortsätter på basis av den förverkligandeplan(Länk leder till extern tjänst) Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum offentliggjorde i januari 2024.

Det följande skedet är en internationell planeringstävling i två faser som startar i april 2024. Syftet är ett slutresultat som är förstklassigt ur arkitektonisk, stadsbildsmässig och funktionell synvinkel, som erbjuder ramarna för en museiverksamhet av internationell toppklass och bildar ett nytt och levande stadsrum tillsammans med området vid Magasinstranden som är statt i förnyelse.

Designtävlingen startar den 11 april 2024. Tävlingsprogrammet offentliggörs i samband med att tävlingen startar.

Designtävlingen arrangeras av Fastighets Ab ADM som ägs av Helsingfors stad och finska staten samt av Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum i samarbete med Finlands Arkitektförbund SAFA och Helsingfors stad.

Tävlingsresultat kungörs i augusti 2025. Enligt målschemat kunde museet öppna år 2030.