Byggandet av Helsingfors nya temalekpark framskrider – speciallekredskapen med datortema anlände

Bakom staketet i Gräsvikens lekpark kan man snart beundra byggandet av ett färgglatt datortorn eller en tangentbordstrappa. I samband med en ombyggnad blir parken Helsingfors första temalekpark, och denna vecka inleds arbetet med att montera speciallekredskap med datortema.
Lekområdets höjdpunkt är de färgglada speciallekredskapen med olika teman av den prisbelönta danska partnern Monstrum. Bild: kuvittaja Riku Ounaslehto
Lekområdets höjdpunkt är de färgglada speciallekredskapen med olika teman av den prisbelönta danska partnern Monstrum. Bild: kuvittaja Riku Ounaslehto

Tillsammans med barnboksförfattaren Linda Liukas och landskapsarkitektbyrån Näkymä Oy bygger Helsingfors stad så vitt man vet världens första lekpark med datortema i Gräsviken. I parken utforskar barnen datorernas och programmeringens värld på ett lekfullt sätt. Målet är att göra lekparken till en upplevelsebaserad inlärningsmiljö som även kan användas av lekparkens handledare och besökande lärare.

Lekområdets höjdpunkt är de färgglada speciallekredskapen med olika teman av den prisbelönta danska partnern Monstrum, som valdes ut genom en internationell konkurrensutsättning. Även de vanliga lekredskapen, parkmöblerna och ytmaterialen är kopplade till temat genom färgscheman, formspråk och skyltning. Tack vare kvällsbelysningen är parken också intressant att leka i när det är mörkt.

Speciallekredskapen anlände till Finland förra veckan och monteringen av dem inleds denna vecka. Bakom staketet till byggplatsen går det snart att följa med hur ett färgglatt datortorn eller ett gigantiskt tangentbord monteras på sina platser. I den färdiga parken kan barnen till exempel lära sig att skriva sitt namn med binärtal.

– Förståelsen för världen föds redan i barndomen i tårna och fingertopparna. Därför hoppas jag att parken med datortema hjälper barnen att uppleva datorernas värld som tillgänglig och möjlig att ta till sig. När de kryper omkring i datortornet kan de vara en karaktär i sitt favoritspel, data som susar runt inuti en dator eller något helt annat, gläder sig Liukas.

– På samma sätt som andra lekparker har Gräsvikens lekpark samtidigt en enorm möjlighet att göra hela staden till en inlärningsmiljö för barn. Jag hoppas att Gräsvikens lekpark kommer att bli en jämställd och trevlig plats där man kan lära sig om teknik genom lek.

Parken har utformats i nära samarbete med Helsingfors stads pedagogiska experter. Även parkens användare, barn och anställda i området, har hörts vid utformningen av parken.

Deras åsikter har kartlagts bland annat genom workshoppar och en enkät som har varit framsatt i lekparken. Dessutom har barnen fått beskriva sina önskemål exempelvis genom att rita. Ett av de önskemål som genomfördes är den frisbeegolfkorg som kunde hållas kvar i området tack vare det aktiva engagemanget från eleverna vid Ruoholahden ala-aste.

Precis som för alla lekparker i Helsingfors har Gräsvikens lekpark utformats med beaktande av tillgänglighet och med lugna platser för dem som behöver sådana. Tanken är att erbjuda något för alla.

Den första moderna temaparken i sin serie

Helsingfors har ett omfattande nätverk av lekparker som kommer att kompletteras genom att utveckla de befintliga parkerna och bygga ännu flera temalekparker eller -lekplatser på olika håll i staden. Lekparken med datortema i Gräsviken är den första av de nya temalekparkerna.

Parkerna planeras genom att lyssna på användarna. För närvarande pågår en fas då man kartlägger både temalekparker och idéer för att skapa ett nätverk mellan dem från hela världen.

Vid valet av objekt beaktas goda trafikförbindelser eller ett bra läge i ett stadsförnyelseområde, ett regionalt centrum eller en stadsdelspark. Temat för parken kan komma från närområdet såsom i Gräsviken, där det finns många ICT-företag. Så länge det är lekfullt och stimulerar fantasin kan temat också vara förknippat med kultur eller parkens funktioner.

Det är också viktigt att parkerna och byggnaderna byggs med material som klarar av de finländska förhållandena. Lek- och spelområden byggs om ungefär vart 15:e år och nya lekparker byggs relativt sällan.

Lekparker för samman människor

På vardagar finns professionella handledare och många slags aktiviteter i Helsingfors lekparker. Parkerna betjänar och ordnar aktiviteter både för barn som vårdas hemma och små skolelever. De fungerar också som viktiga mötesplatser för föräldrar och erbjuder rådgivning för babyfamiljer som en uppföljning till den familjeträning som erbjuds vid rådgivningen.

– Det är viktigt att även barnen beaktas i stadsplaneringen och att vi skapar upplevelserika öppna rum för alla barn i Helsingfors stadskärna. Förnyelsen av Gräsvikens lekpark är en fortsättning på stadens prisbelönta designarbete, där vi tillsammans med användarna utvecklar lekparkerna till allt mer tillgängliga mötesplatser, betonar Helsingfors designchef Hanna Harris.

Enligt ledande lekparkshandledare Tiina Mesiniemi har det varit intressant att följa med byggandet av Gräsvikens lekpark bakom staketet.

– Vi ser fram emot de nya lekmöjligheter som parken kommer att erbjuda områdets barn i alla åldrar. Eftersom lekparken är lätt att nå med kollektivtrafiken hoppas vi att man vill komma hit och leka även längre ifrån. Under det kommande läsåret kommer det att i lekparken finnas en handledare för grupper på utfärd, som kan ta emot grupper av barn i olika åldrar och leda dem genom temalekparkens spännande värld. Även inom lekparkens handledda verksamhet ser vi fram emot den nya lekmiljön för småbarnsfamiljer och skolelevernas eftermiddagsverksamhet, säger Mesiniemi

Avsikten är att öppna det nya gårdsområdet i Gräsvikens lekpark denna höst, då alla barn och unga i Helsingfors kan dyka in i datorernas värld medan de leker. Som entreprenör fungerar Helsingfors stads affärsverk byggtjänsten Stara.