Arbis är ett ”safe space”

Ett rum för stillhet och bättre skyltning är konkreta åtgärder i linje med Arbis jämlikhets- och likabehandlingsplan. Målet är att alla på Arbis ska känna sig välkomna, sedda och hörda.
En grupp av människor.
Bild: AdobeStock

”Jämlikhet och likabehandling hör till grundvärdena för Helsingfors svenska arbetarinstitut.”

Så inleds Arbis jämlikhets- och likabehandlingsplan 2023–2026. Planen grundar sig på jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

– Planen är viktig för att alla ska känna sig välkomna, sedda och hörda, säger Emma Laihanen som är planeringsansvarig lärare i svenska och nordiska språk.

Hon undervisar själv i SFI, alltså svenska för invandrade, och vet hur viktigt det är att alla känner sig välkomna på Arbis.

– Vi satsar på att ta upp jämställdhetsfrågor i början av läsåret. Särskilt de som studerar SFI har många timmar på Arbis och därför är det extra viktigt att de trivs här och känner sig trygga.

Utbildningsplanerare Tina Romberg berättar att personalen på Arbis poängterar för SFI-studenterna hur glada de är över att de har valt att lära sig svenska.

– För många är Arbis det första nätverket i Finland. Vi vill att de ska trivas här, säger Romberg.

Konkreta åtgärder och utveckling

Hösten 2022 skickades en enkät, där frågor om bland annat diskriminering, tillgänglighet och trygghet togs upp, till Arbis kursdeltagare och personal. Drygt 400 svar visar att både kursdeltagare och personal i det stora hela ger ett utmärkt betyg åt Arbis i jämställdhetsfrågor.

På frågan ”känner du dig trygg på Arbis” svarade 98,8 procent jakande.

– Från Arbis sida tycker jag man verkar vara mycket medveten om olika grupper och jämlikhetsfrågor, och jag upplever Arbis som en välkomnande trygg och varm miljö, svarade en person i enkäten.

Det Arbis behöver utveckla i framtiden är att bli bättre på att informera hur en kursdeltagare kan anmäla att hen upplevt ojämlikt bemötande och hur man kan ingripa vid fall av diskriminering.

En konkret följd av jämlikhetsplanen är att det nu bland annat finns tydligare skyltar till de könsneutrala toaletterna. Ett rum för stillhet ska inrättas senare.

– Jämlikhets- och likabehandlingsplanen är bra för att den är så konkret. Den beskriver bra vad vi ännu kan göra. Vad kan vi bli ännu bättre på? Man blir aldrig färdig, säger Tina Romberg.

Emma Laihanen håller med.

– Vi får inte bli blinda för att vi har det så bra i Finland eller på Arbis. Arbis är för alla, men hur är det på riktigt? Det är planen bra för, säger Laihanen.

Alla på Arbis är lika värda

Andra konkreta åtgärder är bland annat att förbättra akustiken i klassrummen och att fortsätta locka fler män och icke-binära genom att ordna kurser speciellt inriktade till dem. Även möjligheten till ett könsneutralt omklädningsrum utreds.

För Tina Romberg och Emma Laihanen är jämlik behandling en självklarhet på Arbis.

– Flera av våra integrationsstuderande har kanske behandlats ojämlikt ute i samhället. Därför är det viktigt att vi på Arbis visar att här är alla lika värda. Oberoende av om du är rektor, studerande eller lärare, säger Romberg.

Hon betonar grundtryggheten som Arbis kan och ska erbjuda. Framförallt när studerande letar sig ut i arbetslivet.

– Det kan kännas otryggt, men Arbis ska vara en trygg plattform. Jag har hört studerande säga att Arbis är deras ”safe space” och att de gärna kommer hit, säger Tina Romberg.

Text: Michaela von Kügelgen