Ansökningstiden för kulturunderstöd för år 2025 har börjat

Ansökningstiderna för kulturunderstöd 2025 har nu publicerats. I fjol tog vi i bruk ett nytt elektroniskt understödssystem som vi i år övergår till att använda i alla understödsansökningar. Bedömningskriterierna och villkoren för understödsslag förblir desamma, men blanketterna med frågor och ärendehanteringssystemet har förnyats, och därför lönar det sig att reservera lite mer tid för ansökan denna gång.
En grupp uppträdare dansar och spelar utomhus en sommardag.
Fauna Humana uppträdde på Gustafsgård på Helsingforsdagen 12.6.2023. Bild: Petri Anttila

Verksamhetsunderstöd och förhandsbeslut

Ansökan om verksamhetsunderstöd inleds onsdag 5.6 och avslutas måndag 2.9.2024 kl. 16. Var beredd på att vi med hjälp av nya ansökningsblanketter ställer mer specificerat frågor om på vilket sätt verksamheten riktar sig till Helsingfors. Även bland annat ekonomiska uppgifter och uppgifter om genomförd verksamhet samlas in allt noggrannare.

För att vi i beredningen bättre ska kunna iaktta tidtabellen för stärkandet av stadens budget, fattas besluten om verksamhetsunderstöd och grundläggande konstundervisning i två delar på samma sätt som år 2024. Vid kultur- och bibliotekssektionens möte tisdag 3.12.2024 fattas beslut om mottagarna av verksamhetsunderstödet för år 2025. De aktörer som har fått verksamhetsunderstöd för år 2024 och för vilka det på basis av ansökningarna föreslås att verksamhetsunderstödet beviljas även för år 2025, beviljas en del av understödet i förskott. Förskottet är 25 procent av aktörens verksamhetsunderstöd för år 2024.  

Genom förhandsbeslutet strävar vi efter att skapa kontinuitet i understödstagarnas verksamhet och trygga förutsättningarna för verksamheten i början av året. Kultur- och bibliotekssektionen fattar beslut om de slutliga beloppen för beviljande av verksamhetsunderstöd för konst- och kulturunderstöd 2025 samt understöd för grundläggande konstundervisning vid årets första möte  januari–februari 2025.  

Utvecklingsunderstöd

Ansökan om utvecklingsunderstöd och utvecklingsunderstöd för Helsingforsmodellen inleds onsdag 5.6.2024 och upphör måndag 2.9.2024 kl. 16. Besluten fattas vid kultur- och bibliotekssektionens möte tisdag 12.11.2024. Mer information om ansökningskriterierna och -anvisningarna finns på understödsslagens egna sidor: utvecklingsunderstöd(Länk leder till extern tjänst), utvecklingsunderstöd för Helsingforsmodellen(Länk leder till extern tjänst).
 

Understöd och utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning

Ansökan om understöd för grundläggande konstundervisning och utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning börjar onsdag 5.6.2024. Ansökan om understöd för grundläggande konstundervisning slutar torsdag 26.9 kl. 16. Ansökan om utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning slutar måndag 2.9 kl. 16

Vid kultur- och bibliotekssektionens möte tisdag 3.12.2024 beviljas en del av understödet för grundläggande konstundervisning i förskott till de aktörer som har fått verksamhetsunderstöd för år 2024 och för vilka det föreslås att verksamhetsunderstödet förlängs för år 2025. De slutliga besluten fattas vid kultur- och bibliotekssektionens första möte i januari–februari 2025. 

Beslut om utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning fattas vid kultur- och bibliotekssektionens möte tisdag 12.11.2024. 
 

Projektunderstöd 

Ansökan om projektunderstöd är kontinuerlig, men beviljas i regel för innevarande år.  

Projektunderstöden för 2024 behandlas hösten 2024 enligt följande:

  • Ansökningar som kommit in senast onsdag 14.8 kl. 16 behandlas vid kultur- och bibliotekssektionens möte torsdag 26.9.2024.
  • Ansökningar som kommit in senast onsdag 25.9 kl. 16 behandlas vid kultur- och bibliotekssektionens möte tisdag 12.11.2024.
  • Ansökningar som kommit in senast onsdag 23.10 kl. 16 behandlas vid kultur- och bibliotekssektionens möte tisdag 3.12.2024. Obs! Detta är den sista behandlingen då understöd delas ut för projekt för år 2024.

Om ansökningssumman för det projektunderstöd du ansökt om är högst 7 500 euro och det understöd som beviljas högst 5 000 euro, fattas beslutet av tjänsteinnehavaren, inte kultur- och bibliotekssektionen. Tjänsteinnehavarbesluten inom kultur fattas av chefen för främjande av kultur, och de följer i regel kultur- och bibliotekssektionens beslutsschema så att tjänsteinnehavarbesluten fattas efter sektionens möten. 
 

Projektunderstöd för år 2025

Du kan på förhand ansöka om projektunderstöd redan under 2024 för sådana projekt vars första del är öppen för allmänheten under de tre första månaderna av 2025. Om du lämnar in en sådan ansökan senast onsdag 18.9.2024 kl. 16, behandlas den vid kultur- och bibliotekssektionens möte tisdag 3.12.2024. Under år 2025 behandlas ansökningar om projektunderstöd första gången vid kultur- och bibliotekssektionens möte i januari–februari. För att hinna till denna behandling måste ansökan komma till oss senast måndag 9.12. kl. 16. Det är även möjligt att ansöka om understöd för projekt för år 2025 senare under den kontinuerliga ansökningstiden i enlighet med behandlingstidtabellerna för 2025.