Ansökningstiden för Helsingfors stads forskningsstipendier 2024 börjar

Helsingfors stad utlyser 73 000 euro att sökas i forskningsstipendier. Stipendierna är avsedda för forskare med högre högskoleexamen, särskilt för dem som arbetar med sin licentiat- eller doktorsavhandling. Stipendierna används även för att stödja postdoktorala forskare som nyligen disputerat. Till denna grupp räknas personer som har disputerat inom de senaste fem åren.
Helsingfors stads stipendierna är avsedda för forskare med högre högskoleexamen, särskilt för dem som arbetar med sin licentiat- eller doktorsavhandling.  Bild: Maarit Hohteri
Helsingfors stads stipendierna är avsedda för forskare med högre högskoleexamen, särskilt för dem som arbetar med sin licentiat- eller doktorsavhandling. Bild: Maarit Hohteri

Grunderna för att stipendium ska beviljas är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och forskningsämnets betydelse för Helsingfors stad.

Stipendier kan beviljas undersökningar som handlar om:

  • fenomen och konsekvenser i samband med urbaniseringen
  • stadsekonomi och fenomen i anknytning till stadens livskraft eller förutsättningarna för näringsverksamhet
  • bedömning och organisering av den service som staden producerar eller beställer
  • livsmiljö, välfärd, historia, vardagsliv och stadskultur i Helsingfors
  • fenomen i anknytning till stadens internationalisering
  • stadens kristålighet och beredskap för betydande externa förändringar.

Ansökningar med forskningsplan, meritförteckning och eventuella rekommendationer ska lämnas in senast den 7 mars 2024 kl. 23.59 till adressen:

Helsingfors stads registratorskontor, Forskningsstipendier, PB 10, 00099, HELSINGFORS STAD.  
Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11–13. Ansökan kan också lämnas in per e-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Ansökningsblanketten hittas på stadens webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Upplysningar ges av forskningschef Katja Vilkama, tfn 050 4028 766.