12 lärare inom småbarnspedagogik i Spanien utvalda till nytt rekryteringsförsök

Målet med försöket är att rekrytera behöriga lärare till de svenskspråkiga daghemmen i Helsingfors.
Omkring 1000 personer i Spanien var intresserade av att jobba på svenskspråkiga daghem i Helsingfors. Bild: Maija Astikainen
Omkring 1000 personer i Spanien var intresserade av att jobba på svenskspråkiga daghem i Helsingfors. Bild: Maija Astikainen

Helsingfors stads daghemsföreståndare har valt ut 12 personer till försöket med att rekrytera behörig personal från Spanien till de svenskspråkiga daghemmen i Helsingfors.

Totalt anmälde 1000 personer i Spanien sitt intresse till att delta i försöket. Av dem var nästan 10 procent behöriga lärare inom småbarnspedagogik.

Linnea Uggeldahl är en av de daghemsföreståndare som deltar i försöket från stadens sida.

”Känslan jag fick under intervjuerna med personerna är att vi till Helsingfors stad kommer att få personer som är ivriga, motiverade och vill känna lärandets glädje. De tar med sig en hel del kompetens och resiliens. Jag hoppas verkligen att de personer som har blivit valda till försöket kommer att fortsätta med processen och ivrigt lära sig språket”, säger hon.

Linnea Uggeldahl säger att försöket kan berika småbarnspedagogiken i Helsingfors.

”Jag ser detta som som en möjlighet och som en positiv utveckling, med tanke på framtiden. Vi vet att vår bransch blir allt med multikulturell vilket medför mångfald och berikar vardagen för barnen men även för kollegiet.”

Studierna i svenska har börjat

De personer som valts ut till försöket har i början av december inlett en sex månader lång språkkurs i Spanien. Under kursen lär sig deltagarna svenska, men de fördjupar sig också i den finländska småbarnspedagogiken, det finländska arbetslivet och hur det är att bo och leva i Finland.

Under kursens gång ansöker personerna även om ett beslut om erkännande av examen hos Utbildningsstyrelsen, för att få behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik i Finland. Den examen som lärare inom småbarnspedagogik avlägger i Spanien motsvarar till stor del den finländska examen.

I slutet av språkkursen ordnas ett språkprov. Staden anställer de som klarar språkprovet med start i augusti 2024.

Hur många de personerna blir och på vilka daghem de slutligen kommer att jobba klarnar under sommaren 2024.