12 varhaiskasvatuksen opettajaa Espanjasta valittu uuteen rekrytointikokeiluun

Kokeilun tavoitteena on rekrytoida päteviä opettajia ruotsinkielisiin päiväkoteihin Helsingissä.
Yli 1000 henkilöä Espanjasta haki mukaan varhaiskasvatuksen rekrytointikokeiluun. Kuva: Maija Astikainen
Yli 1000 henkilöä Espanjasta haki mukaan varhaiskasvatuksen rekrytointikokeiluun. Kuva: Maija Astikainen

Helsingin kaupungin päiväkodin johtajat ovat valinneet 12 henkilöä kokeiluun, jossa rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa Espanjasta Helsingin ruotsinkielisiin päiväkoteihin.

Kokeiluun haki mukaan yhteensä yli 1000 henkilöä Espanjasta. Lähes 10 prosenttia heistä olivat päteviä varhaiskasvatuksen opettajia.

Linnea Uggeldahl on yksi kokeiluun osallistuvista päiväkodin johtajista.

– Haastatteluista henkilöiden kanssa minulle jäi tunne, että saamme Helsingin kaupungille töihin innokkaita ja motivoituneita henkilöitä, jotka haluavat tuntea oppimisen iloa. He tuovat mukanaan paljon pätevyyttä ja resilienssiä. Toivon todellakin, että kokeiluun valitut henkilöt jatkavat prosessia ja opiskelevat kieltä innokkaasti, hän sanoo. 

Linnea Uggeldahl sanoo, että kokeilu voi rikastuttaa Helsingin varhaiskasvatusta. 
– Tulevaisuutta ajatellen näen tämän mahdollisuutena ja positiivisena kehityksenä. Tiedämme, että alastamme tulee koko ajan monimuotoisempi, ja se rikastaa sekä lasten että työntekijöiden arkea. 

Ruotsin kielen opinnot alkaneet 

Kokeiluun valitut henkilöt ovat joulukuun alussa aloittaneet kuuden kuukauden pituisen kielikurssin Espanjassa. Kurssin aikana osallistujat oppivat ruotsia, mutta syventyvät myös suomalaiseen varhaiskasvatukseen, suomalaiseen työelämään sekä Suomessa asumiseen ja elämiseen.

Kurssin aikana henkilöt hakevat myös Opetushallitukselta päätöstä tutkinnon tunnustamisesta, jotta he saisivat pätevyyden työskennellä varhaiskasvatuksen opettajina Suomessa. Espanjassa suoritettava varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto vastaa pitkälti suomalaista tutkintoa. 

Kielikurssin päätteeksi järjestetään kielikoe. Kaupunki työllistää kielikokeen suorittaneet elokuusta 2024 alkaen.

Kesän 2024 aikana selviää, montako henkilöä tullaan palkkaamaan, ja mihin päiväkoteihin he lopulta työllistyvät.