Programmet Helsinki Trainee

Utnyttja din potential och utveckla dig till framtidens proffs inom programmet Helsinki Trainee!

På den här sidan

Programmet Helsinki Trainee

Hej du som är i slutet av dina studier eller nyligen utexaminerad! Ta det unika tillfället att arbeta vid Finlands största organisation i akt och utnyttja din potential att excellera som framtidens proffs inom din bransch! På den här sidan hittar du nyttig information om det banbrytande programmet Helsinki-trainee och hur du kan söka till det!

Programmet Helsinki Trainee öppnar dörrarna till vår stads mångsidiga uppgifter och strukturer. Hos oss är ditt mål enkelt: att skapa högklassiga tjänster för stadsborna och möjliggöra ett gott liv i staden. Som Helsinki Trainee har du privilegiet att vara en del av ett innovativt team som stöder dig i projekt som överensstämmer med dina egna intressen. Vi letar inte efter en färdig mästare, utan inspireras av mod, nyfikenhet och aktivitet. Programmet öppnar dörrarna till en värld av kunskap där du kan lära dig, växa och excellera med din egen insats. Dessutom vill vi bygga nätverk med dig och öppna dörrar till nya möjligheter inom staden.

Är du färdig att ansluta dig till Helsinki-traineegänget? Nästa ansökan börjar i oktober 2024!

Läs mer nedan och börja din resa mot din drömkarriär!

Under våren 2024 jobbar Helsinki-traineerna bland annat inom kommunikation och rättstjänster samt inom personalförvaltning i uppgifter som gäller rekrytering och arbetsgivarbilden.

Du kan läsa mer om tidigare traineers uppgifter på vårt Instagram-konto @helsinkirekry(Länk leder till extern tjänst) 

Traineeperiodens längd och lön

Traineerna anställs till tidsbestämda anställningsförhållanden på ett halvt år, antingen från februari till början av augusti eller från augusti till början av februari. Varje praktikant får samma lön: 2 204 euro/mån.

Ansökan

Ansökningarna sker två gånger per år, i maj och oktober.

För att främja jämställdhet och likabehandling uppmuntrar Helsingfors stad till anonyma rekryteringar, och även rekryteringarna till traineeprogrammet genomförs anonymt. Målet med den anonyma rekryteringen är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskompetens och arbetserfarenhet.

Vi genomför den första intervjuomgången genom videointervjuer, varefter vi bjuder in sökanden till intervjuer ansikte mot ansikte.

För vem?

Du studerar till en lämplig högre högskoleexamen (t.ex. magisterskedet eller högre yrkeshögskoleexamen) och har i dina studier avancerat till slutsträckan eller det har gått högst ett år sedan du utexaminerades. Du har flytande muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Varför lönar det sig att söka till oss?

Vi erbjuder dig en utsiktsplats i Finlands största arbetsgivarorganisation med omfattande möjligheter att utveckla din egen kompetens, lära dig nytt och främja din karriär. Vi vill också stödja balansen mellan arbete och fritid. Helsingfors stad är en ansvarsfull arbetsgivare som vill främja likabehandling och jämställdhet.

Tidigare traineer berättar...

Pihla hymyilee pyöräretkellä. Photographer:

Namn
Pihla

Titel
Planerare
Beskrivning
''Traineegänget var helt fantastiskt och vi har hållit kontakt även efter traineeperioden. Min traineeperiod fortsattes med en visstidsanställning på två år i en mycket intressant och ansvarsfull uppgift. Jag har lärt mig otroligt mycket.''
Aino valokuvaa Fallkullan eläintilan vuohia. Photographer:

Namn
Aino

Titel
Konsult
Beskrivning
''I ansökningsskedet lönar det sig att modigt berätta också om färdigheter som du ännu inte har och teman som du vill lära dig om. Du behöver inte kunna allt, utan målet med perioden är att lära sig något nytt. Inlärningen sker huvudsakligen i arbetsvardagen, men det lönar sig för traineer att också utnyttja det omfattande utbudet utbildningar för personalen.''
Siiri hymyilee ilmapallojen keskellä. Photographer:

Namn
Siiri

Titel
Planerare
Beskrivning
''Det var fint att få testa mina kunskaper och se hur man litar på mitt arbete. Traineeperioden styrs konsekvent, och man känner inte som om man har glömts bort. Efter traineeperioden fick jag först en visstidsanställning på fyra månader och därefter ett visstidsjobb på ett år.''
Topias hymyilee. Photographer:

Namn
Topias

Titel
Rekryteringskonsult
Beskrivning
''Jag fick lära mig nytt och utvecklas mycket mångsidigt, det var fint att se att mina egna önskemål och utvecklingsmål beaktades vid planeringen av arbetet. Jag fick en visstidsanställning genast efter traineeperioden.''
Outi on rannalla. Photographer:

Namn
Outi

Titel
Planerare
Beskrivning
''Traineeperioden omfattade ett större projekt, ordnande av ett evenemang för sommarrekrytering för ungdomar. Vid ordnandet av evenemanget kunde jag nätverka, utmana mig själv och lära mig olika slags kunskaper. Traineeperioden ledde också till en möjlighet att fortsätta som kommunikationsplanerare vid stadens affärsverk Företagshälsan.''
Antti hymyilee ja katsoo kameraan. Photographer:

Namn
Antti

Titel
HR-trainee
Beskrivning
''Det som jag minns av min traineeperiod är den varma mottagningen och goda andan inom min enhet. Jag fick bygga upp min egen uppgiftsbeskrivning ganska fritt, vilket var trevligt.''