Meningsfullt arbete – vad gör vi och hur kan du komma med?

Tule kasvattamaan tulevaisuutta. Iloinen lapsi roikkuu renkaissa.
Hos oss kan du förverkliga dig själv med meningsfulla uppgifter inom pedagogik, fostran, utbildning, elevvård och förvaltning. Bekanta dig med Helsingfors stads mångsidiga arbetsuppgifter, hur man ansöker samt våra anställningsförmåner!

På den här sidan

Hurdana jobb har vi? Hur ansöker du?

Helsingfors är en plats för tillväxt, där varje barn har rätt till en trygg barndom och lärstig. Småbarnspedagogik samt utbildning och undervisning av god kvalitet står som grund för ett gott liv och en fungerande stad. 

Fostran och utbildning är Helsingfors stads näst största sektor: vi har nästan 14 000 arbetstagare. Vi betjänar varje år över 140 000 barn, ungdomar och vuxenstuderande samt deras familjer och närstående på över 700 verksamhetsställen. Vi har alltså mångsidiga arbetsuppgifter och arbetskamrater har du i hela staden. 

Tillsammans tryggar vi stadsbornas livslånga lärstig – ingen liten grej! – och vi är stolta över hur meningsfullt vårt arbete är. Vår målsättning är att vara föregångare och vägvisare inom pedagogiken, världens bästa och jämlikaste plats att lära sig. 

Kom med och hjälp oss att lyckas. Bekanta dig med våra olika arbetsuppgifter och läs hur du ansöker! 

 • Helsingfors stad har ca  50 svenskspråkiga och ca 300 finskspråkiga daghem, över 60 lekparker samt fyra familjehus.
 • Dessutom anordnar vi småbarnspedagogik inom familjedagvården.
 • I daghemmet Päiväkoti Susanna fungerar också en nordsamiskspråkig småbarnspedagogikgrupp
 • Läs mer om småbarnspedagogik och förskoleundervisning!

Du kan jobba bland annat som...

 • lärare inom småbarnspedagogik
 • barnskötare inom småbarnspedagogik
 • speciallärare inom småbarnspedagogik 
 • ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik
 • socionom inom småbarnspedagogik
 • assistent
 • familjedagvårdare, gruppfamiljedagvårdare
 • lärare inom småbarnspedagogik som språkstöd
 • flerspråkig handledare
 • servicehandledare
 • i chefsuppgifter: daghemsföreståndare, vice föreståndare

Är du intresserad av att jobba inom småbarnspedagogik?

 • Till de fasta anställningarna och visstidsanställningarna pågår sökningen hela tiden på adressen helsinkirekry.fi.
 • Centraliserad sökning till fasta anställningar sker två gånger om året, på våren och på hösten. 
 • Vill du börja jobba direkt? Lämna in ansökan via flexibel ansökan!

Jag har tyckt om varenda dag jag har jobbat här.

Lärare inom småbarnspedagogik Rohdi

Rohdis arbetsdag – se videon!(Länk leder till extern tjänst)

 • I Helsingfors finns det 100 grundskolor som upprätthålls av staden: lågstadier, högstadier samt enhetliga grundskolor.
 • Av skolorna är 14 svenskspråkiga och 86 finskspråkiga
 • Läs mer om grundläggande utbildningen i Helsingfors!

Du kan jobba bland annat som...

 • lärare eller speciallärare i grundläggande utbildning
 • skolgångsbiträde eller specialskolgångsbiträde
 • skolkurator, skolpsykolog, skolcoach
 • elevhandledare 
 • flerspråkig handledare
 • teamledare
 • i chefsuppgifter: rektor, biträdande rektor, tjänstebiträdande rektor, serviceansvarig

Är du intresserad av att jobba i grundskola?

 • Ordinarie tjänster (dvs. tjänster som tillsätts tills vidare) och timlärartjänster vid grundskolor och gymnasier tillsätts centralt en gång per år. Ansökningstiden är i januari-februari och tjänsterna tillträds i augusti. Vi informerar om ansökningstiden och naturligtvis även på denna webbplats. 
 • Läraruppdrag på viss tid samt andra fasta och visstidstjänster kan sökas året runt på webbplatsen helsinkirekry.fi.
 • Kortvariga vikariat med uppgifter som lärare eller skolgångsbiträde kan du fråga om med att kontakta skolan direkt. Kontaktuppgifterna finner du på skolornas webbplats.

Lediga jobb som lärare

 • Helsingfors stads yrkesläroanstalt Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) erbjuder finskspråkig yrkesutbildning för 22 000 studerande.
 • Stadin AO ordnar undervisning på 15 olika verksamhetsställen. Campusen finns i Arabia, Haga, Hertonäs, Kottby, Malm, Havshagen, Kvarnbacken, Böle, Kasberget och Vallgård.
 • Från Stadin AO kan man utexamineras till över 50 yrken och därför behöver vi lärare från alla möjliga yrkesområden.
 • Läs mer om yrkesutbildningen i Helsingfors!
 • Bekanta dig med yrkesskolan Stadin AO(Länk leder till extern tjänst) 

Du kan jobba bland annat som...

 • lektor 
 • speciallärare
 • kurator, studiehandledare, psykolog
 • skolgångsbiträde
 • utbildningsinspektör
 • flerspråkig handledare
 • studiesekreterare
 • arbetslivs- eller arbetstränare
 • företagskoordinator 
 • vardagscoach
 • i chefsuppgifter: rektor , biträdande rektor, utbildningschef

Är du intresserad av att jobba inom yrkesutbildningen?

 • Visstids- och fastanställningarna kan sökas året runt på adressen helsinkirekry.fi.

Lediga jobb som lärare inom yrkesutbildningen

 

Mies maalaa seinää

 • Helsingfors stad har 3 svenskspråkiga gymnasier och 11 finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Tölö gymnasium har dessutom en svenskspråkig vuxenlinje.
 • Alla gymnasier har någon specialuppgift eller profilering. I de flesta av våra gymnasier kan man också studera på en allmän linje.
 • Läs mer om Helsingfors stads gymnasier!

Du kan jobba bland annat som...

 • lektor 
 • speciallärare
 • kurator 
 • gymnasiesekreterare
 • studiehandledare
 • psykolog
 • flerspråkig handledare
 • i chefsuppgifter: rektor, biträdande rektor 

Är du intresserad av att jobba i gymnasium?

 • Ordinarie tjänster (dvs. tjänster som tillsätts tills vidare) och timlärartjänster vid grundskolor och gymnasier tillsätts centralt en gång per år. Ansökningstiden är i januari-februari och tjänsterna tillträds i augusti.
 • Läraruppdrag på viss tid samt andra fasta och visstidstjänster kan sökas året runt på webbplatsen helsinkirekry.fi 

Lediga jobb som lärare

Jag gör det här jobb för att det känns som ett meningsfullt sätt att göra saker bättre här i världen.

Andreas, skolpsykolog

Se videon om psykologarbete på andra stadiet!(Länk leder till extern tjänst)

 • I arbetarinstituten Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto kan personer som är över 16 år gamla studera oberoende av sin bostadsort. Varje år tar cirka 76 000 kursdeltagare del av undervisningen. Verksamheten är spridd runt om Helsingfors.

 • Per läsår omfattar kursutbudet sammanlagt över 5000 inspirerande kurser och en stor mängd föreläsningar och evenemang.  Arbis erbjuder undervisning huvudsakligen på svenska och Työväenopisto huvudsakligen på finska. Du kan undervisa också på andra språk än svenska eller finska. 
 • Bekanta dig med arbetarinstituten

Är du intresserad av att jobba på arbetarinstituten?

 • Arbis undervisar inom många ämnesområden och därför behöver vi timlärare med expertis från olika branscher.

 • Föreslå en kurs som du kunde undervisa i! Tidsfristen för höstterminens kursförslag är alltid i slutet av mars, vårterminens i slutet av september. Skicka ett fritt formulerat kursförslag till ämnesområdets ansvarsperson per e-post (Länk leder till extern tjänst)!
Kitaratunti opistotalolla.
Bild: Marja Väänänen

 • Till sektorns förvaltning hör bland annat utvecklings-, personal-, ekonomi-, datahanterings- och kommunikationstjänster.
 • Ungefär 500 experter från olika områden arbetar i förvaltningen.
 • Vårt kontor finns i Fiskehamn. Se kontaktuppgifter!

Är du intresserad av att jobba inom fostrans- och utbildningssektorns förvaltning?

 • Lediga arbetsplatser inom förvaltningen finns på webbplatsen helsinkirekry.fi.
Näkymä Kalliosta Vallilaan, henkilö etualalla.
Bild: Heidi Strömberg

Studerande och praktikanter

Vill du testa att jobba hos oss redan under studietiden eller lära dig ett nytt yrke vid sidan av ditt arbete?

På frågor som gäller praktikplatser och läroavtal svarar vårt kunniga rekry-team på adressen rekry.kasko@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) .

Arbetserfarenhet kan man samla redan under studietiden med tidsbundna vikariat. Tidsbundna uppgifter hittar du på Helsinkirekry-webbplatsen och kortjobb via bemanningsföretaget Seure(Länk leder till extern tjänst).

Funderar du på någon speciell plats där du skulle vilja arbeta? Du kan kontakta daghemmets föreståndare eller rektor direkt och fråga om det finns möjligheter till vikariat.

Sektorn för fostran och utbildning anställer högskolepraktikanter för olika uppgifter inom förvaltningen. Vi uppskattar de studerandes visioner, idéer och entusiasm, och många av praktikanterna har stannat hos oss för att jobba permanent. Lediga högskolepraktikplatser finner du på Helsinkirekry-webbplatsen.

Praktik som ingår i studierna arrangeras huvudsakligen direkt via läroanstalten. Vi har ett nära samarbete med flera av huvudstadsregionens läroanstalter. Året runt finns det hundratals praktikanter i sektorns servicehelheter som lär sig om sitt eget verksamhetsområde i praktiken.

Ystävykset kävelevät kadulla Puu-Käpylässä kesällä.

Hos oss kan du få yrkeskompetens vid sidan om arbetet och tack vare läroavtalsutbildningen studera till barnskötare inom småbarnspedagogik.

Ett krav är att du har ett tidsbegränsat vikariat som barnskötare inom småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad  eller att du bor i Helsingfors och har rätt till lönesubvention. Vi också ordnar  läroavtalsutbildning för barnskötare inom småbarnspedagogik för arbetslösa arbetssökande som rekryteringsutbildning.

Sänd din fritt formulerade ansökan till rekry.kasko@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) så tar vi kontakt med dig.

Päiväkodin työntekijöitä
Bild: Maija Astikainen

Läroavtal för skolgångsbiträden inom den grundläggande utbildningen  

Saknar du behörighet att jobba som skolgångsbiträde? Med läroavtal kan du skaffa dig kompetens för jobbet! Fråga mera om närmare uppgifter av vårt team: rekry.kasko@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)rekry.kasko@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Utbildning och utveckling

För oss är livslångt lärande viktigt. Här lär vi oss, utvecklas och utvecklar – tillsammans och som individer.

Vi gör och ger vårt allt för att lyckas. Man behöver inte kunna eller veta allting från början. Det finns alltid hjälp att få om man frågar.

Hur utnyttjar man bilder i småbarnspedagogiken? Hur stöder man barnets färdigheter till verksamhetsstyrning? Hur möter man media i expertarbete? 

Hundratals olika fortbildningar för att lära sig mer och öka sin kompetens står ständigt till förfogande för vår personal.

Förutom fortbildningarna erbjuder våra experter möjligheten till kollegialt lärande i olika workshopar, forum och kliniker. Vi arrangerar också kollegialt mentorskap exempelvis för lärare, lärare inom småbarnspedagogiken och för daghemmens vice föreståndare. Hos oss kommer kunskapen inte bara från ett håll, utan vi delar vår information och vårt kunnande inom arbetsgemenskaperna och mellan dem.

Hos oss kan var och en vara med och utveckla vår verksamhet.

Våra sakkunniga vid utvecklingstjänsterna hjälper tillsammans med personal, lärare och de lärande inom fostran och utbildning till med den pedagogiska utvecklingen av det dagliga arbetet. Nya verksamhetsmodeller testas i stor omfattning inom vår organisation. 

Vi själva skapar bättre inlärning, så det är viktigt att vi håller oss på toppen av utvecklingen. För oss är vardagen också en plats att lära sig. Vi lär oss både av de lärande och av varandra. På så vis skapar vi ännu bättre tjänster för fostran och utbildning.

En välmående arbetsplats

Hos oss utför du ett meningsfullt arbete som har stor betydelse för samhället och för helsingforsare i alla åldrar. Vi främjar en öppen, rättvis och jämlik kultur i arbetsgemenskapen där varje arbetstagare känner sig uppskattad och hörd. Vi uppmuntrar våra arbetstagare att utveckla sitt kunnande på ett sätt som passar dem. Vi möjliggör anpassandet av arbete och fritid på ett flexibelt sätt och erbjuder olika möjligheter till motions- och hobbyverksamhet.

 • Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare, så hos oss har du en genuin möjlighet att arbeta och agera på ett sätt som påverkar.
 • Inom fostrans- och utbildningssektorn kan du påverka både individernas och samhällets välmående och utbildning. Du kan växa och utvecklas som arbetstagare samt dela ditt kunnande och dina idéer med arbetsgemenskapen.

 • "Ett betydelsefullt arbete" förverkligas hos oss varje dag. 

Päiväkotilapsia metsässä.
Bild: Laura Oja

Som motvikt till ansvars- och meningsfullt arbete erbjuder vi mångsidiga personalförmåner för att stödja och öka våra anställdas välbefinnande.

Personalkort 

Helsingfors stads personalkort är nyckeln till stadens personalförmåner. Du får rabatt på olika produkter och tjänster som erbjuds av företag i Helsingfors. Med kortet får du rabatt i många gym, simanläggningar och motionscenter samt teatrar, konserter och museer i Helsingfors.  

Personalmotion 

Gruppmotion, yoga, gymverksamhet, spelturer... Hur vill du röra på dig? Personalmotion är stadens egen motionstjänst som erbjuder olika möjligheter till motion runt om i staden. Tjänsterna omfattar till exempel över hundra timmar ledd motion per vecka. 

Bidrag för arbetsresor

Som förmån för arbetsresorna kan du välja mellan arbetsresesedlar och cykelförmån.

Med arbetsresesedlarna får du tio euro rabatt per månad i kollektivtrafiken. Alternativt främjar staden att ta cykeln till jobbet med ett bidrag för anskaffning av en ny cykel. Man kan ansöka om förmånen för högst två år i taget och dess maximala belopp är 240 euro.

För alla Helsingfors stads arbetstagare är HRT:s stadscykelsäsong gratis.

Fortbildning

Vårt mål är att Helsingfors är världens bästa och mest jämlika plats för inlärning – även för vår personal.

Vi är särskilt stolta över vårt mångsidiga fortbildningsutbud. Vi uppmuntrar våra arbetstagare att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet utgående från sina egna intressen och att dela sitt kunnande med arbetsgemenskapen – hos oss får man vara stolt över sin yrkesskicklighet!

Som anställd vid Helsingfors stad kan du ansöka om en tjänstebostad.

 • Det finns många bostäder av olika storlekar på bra ställen i Helsingfors.
 • Både Helsingfors stads fast anställda och visstidsanställda kan ansöka om en bostad. Hyresavtalet ingås tills vidare.
 • För tjänstebostäderna krävs ingen hyresgaranti.
 • Ansökan om tjänstebostad görs elektroniskt. Du kan samtidigt ansöka om mer än en bostad.

Bekanta dig med tjänstebostäderna

Perhe Kalasatamassa.
Bild: Maija Astikainen

Jämställdhet och mångfald i arbetslivet

Helsingfors är Finlands mångfaldigaste stad. Vi beaktar också detta både vid rekryteringen och i arbetsvardagen. 

De mänskliga rättigheternas Helsingfors(Länk leder till extern tjänst)

Riktlinjer för att främja jämställdhet bland personalen (PDF på finska)(Länk leder till extern tjänst)

 • Helsingfors stad främjar aktivt jämställdhet och likabehandling samt uppskattar sin personals mångfald.
 • Vi önskar att personer i olika åldrar och med olika kön samt personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter söker jobb hos oss.
 • Vi främjar aktivt anonym rekrytering, som i stor utsträckning redan används inom vår sektor. Läs mer om anonym rekrytering på finska!

Det är viktigt för oss att våra arbetsgemenskaper är trygga platser för alla – både för arbetstagarna och för våra klienter. 

 • I Helsingfors stad verkar fritt gestaltat nätverk för mänskliga rättigheter(Länk leder till extern tjänst), vilket samlar arbetstagare från olika sektorer och affärsverk för att tillsammans göra Helsingfors till en ännu jämlikare och mer jämställd plats. Vem som helst av stadens arbetstagare kan delta i nätverkets verksamhet. Dessutom har staden också exempelvis Queer Stadi -nätverket(Länk leder till extern tjänst), vilket är ett nätverk på frivillig basis för alla stadens arbetstagare som tillhör sexuella eller könsrelaterade minoriteter eller är intresserade av att främja saken.
 • Vi satsar på att utbilda vår personal i likabehandlingsfrågor. Kursen Ett antirasistiskt arbetssätt har exempelvis redan absolverats av över 4000 arbetstagare inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Aktuell pedagogik

Livet är en livslång lärstig. Inlärning ger oss styrka, hjälper oss att lyckas och utvecklar oss som individer, som gemenskap och som samhälle. 

Vi utför pionjärarbete inom pedagogiken. I en stor organisation kan man också se fördelar och effekter snabbt. Hos oss blir du arbetskompis med toppexperter inom pedagogik i Finlands största arbetsgemenskap inom fostran och utbildning.

Inom sektorn fostran och utbildning har man möjlighet att vara delaktig i mycket!

Bekanta dig närmare med vår pedagogik på webbplatsen Helsingfors lär sig(Länk leder till extern tjänst)

Retki-Kettu

Inom vår sektor har experterna på småbarnspedagogik och barnen tillsammans utvecklat Rävmodellen för hållbar utveckling.

 • Modellen har sju rävar, som hjälper oss att lära känna den hållbara utvecklingen målsättningar och att gestalta en hållbar framtid.
 • Alla rävar har en egen berättelse som lyfter fram ett särskilt hållbarhetsfenomen. Kock-räven funderar exempelvis tillsammans med den jonglerande ökenräven på huruvida maten räcker till (klimatförändringen) och uppfinnar-räven undersöker tillsammans med måsen Lonni på vilka sätt man kan återanvända plaster (cirkulär ekonomi).
 • Rävarnas berättelser erbjuder inga färdiga svar eller lösningar, utan lämnar dem öppna. Bakgrundstanken är att barnen själva ska få fundera och testa olika lösningsförslag genom att uppfinna, undersöka och leka.
 • Rävmodellen kommer också att utvidgas till grundutbildningen.

Bekanta dig med

Rävmodellen(Länk leder till extern tjänst)

på webbplatsen Helsingfors lär sig (Länk leder till extern tjänst)

 • Vår mångsidiga stad erbjuder omfattande möjligheter att röra sig, bekanta sig med och träffa olika människor och kulturer.
 • Kulturstigarna bildar en helhet som löper genom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundutbildningen. På stigarna säkerställer man att alla lärande har mångsidiga möjligheter att bekanta sig med olika kulturinnehåll och -evenemang och att själva skapa kultur.

Bekanta dig därmed på webbplatsen Helsingfors lär sig(Länk leder till extern tjänst):

Kulturstigarna(Länk leder till extern tjänst)

Lapsi Lasipalatsin aukiolla.

Kaksi lasta tabletin ääressä.

Helsingfors målsättning är att vara läsandets och läskunnighetens huvudstad!

 • Vi vill stärka både det lärandes och Helsingforsarnas läskultur.
 • Vi har skapat öppet material som kan utnyttjas av alla och som hjälper till att se bokens möjligheter som fenomen och väcka en starkare läsiver. 
 • Vilken bok läste du senast?

Bekanta dig med materialet på webbplatsen Helsingfors lär sig(Länk leder till extern tjänst) på finska: 

Lukuaskeleet(Länk leder till extern tjänst)