Tietokeskus | Kirjasto ja tietopalvelu
Helsingin kaupunki    Helsingin kaupungin haku

Tiedotteita

2008

Opinnäytetöiden Helsinki-palkinnot haussa, tiedote
Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2007 ja kasvu on jatkunut alkuvuonna 2008, tiedote
Demokratian indikaattorit kehitteillä, tiedote
Valtio vähentänyt osuuttaan kuntapalvelujen rahoituksessa, tiedote
Kaupunkikehityksen haasteita ja mahdollisuuksia Helsingissä ja Pietarissa, tiedote
Lähiökoulu voi olla asuinalueen voimavara, tiedote
Värikäs dokumentti kevään 2007 Euroviisuista, tiedote
Menot kasvavat tasatahtia tulojen kanssa, tiedote
Tutkimus: asenteissa suurin syy. Roskaaja ei piittaa muista, tiedote
Liiketilojen ja toimistojen rakentaminen vilkastunut Helsingissä, tiedote
Kuntapalvelut tutkinnan alla, tiedote
Seudun sisäisessä kehityksessä eriytymistä, tiedote
Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2007, tiedote
Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2008 haettavana, tiedote
Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2007, tiedote
Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007, tiedote
Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2007, tiedote
Kunnallisten eläkemaksujen uusjako, menneisyyden voimavarat ja nykyhetki, tiedote
Käänteitä Helsingin erilaistumiskehityksessä, tiedote
Maahanmuuttajataustaiset koulutustilastoissa, tiedote
Kaupunkien talous pelottavan paljon liikelaitosten varassa, tiedote
Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 2007, tiedote
Helsingin väestöennuste 2007- 2040. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2007:43, tiedote, pdf
Pääkaupunkiseudun nuorisotyön historiaa, käytäntöjä ja uusia haasteita, tiedote

2007

Mitä kuuluu Helsingin lapsille, tiedote, pdf
Helsingissä on vuodenvaihteessa noin 568 300 asukasta, tiedote
Helsinkiläisten elinajanodote on lyhyempi kuin muualla Suomessa, tiedote
Tavoittavatko kunnallishallinnon käytännöt kuntalaisten arjen kokemuksia? tiedote
Lahden kaupunginorkesterilla eniten omaa tulohankintaa, tiedote
Väestön koulutustasossa huomattavia alueellisia eroja - nuoret naiset selvästi koulutetumpia kuin miehet, tiedote, pdf
Helsingin Seudun Suunnat 4/2007, tiedote, pdf
Yhteisövero: Suuret kaupungit 1990-2006, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 3/2007, tiedote, pdf
Helsinki – a Festival City, tiedote
Innovaatioiden ekosysteemi perustuu luovaan kulttuuriin ja kokeilevaan yritystoimintaan, tiedote
Suurkaupunkien ominaispiirteillä vaikutuksia talouteen, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 2/2007, tiedote, pdf
Kaupunkipäihdetyölle on löydettävissä uusia käytäntöjä, tiedote
Helsingin kaupungin tiedepalkinto 2007 tietojenkäsittelytieteen professori Esko Ukkoselle, tiedote
Helsingin kaupunki tukee tutkimusta apurahoin, tiedote
Monikulttuurisessa nuorisotyössä huomioitava myös suomalaiset nuoret, tiedote
Festivaalien Helsinki - Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat, tiedote
Helsingin väestömäärä kasvoi lähes 4 000 vuonna 2006, tiedote
Helsingin toimistotilamarkkinoilla vuokrat kääntyneet nousuun, tiedote
Tilastollinen vuosikirja 2006 – perinteitä kunnioittaen, tiedote
Eduskuntavaalit Helsingissä 2007, tiedote
Tulorahoitus ei riitä, tiedote
Eduskuntavaalit Helsingissä 2007, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 1/2007, tiedote, pdf
Helsingin veropohja vuotaa,tiedote
Kirja Helsingissä – tekijöistä lukijoihin,tiedote
Helsingin seutu tilastoina 2006, tiedote
Helsinki mukana ”Kuntalaisten kunta” -tutkimuksessa,tiedote
Kaupungin vuokra-asunnoissa viihdytään,tiedote
Merelle päin avautuva korttelirakenne ja yhteispihat saavat kiitosta Arabianrannan asukkailta,tiedote
Kaupunkilainen on mieluummin puistovahti kuin pihapoliisi,tiedote
Quarterly avaa näkymän ajankohtaisiin tutkimuksiin,tiedote

2006

Helsingissä on vuodenvaihteessa noin 564 600 asukasta, tiedote
Puoli vuosisataa helsinkiläistä asumista, tiedote
Miten Helsinki vahvistaa kaupunkilaistensa osallistumista ja vaikuttamista? tiedote
Suurimmat kaupungit johtavat tietoyhteiskuntakehitystä, tiedote
Rakentaminen Helsingissä kolmannella neljänneksellä 2006, tiedote , pdf
Miten suurtapahtumat muuttavat urheilu- ja kaupunkikulttuuria, tiedote
Urbaaninuorissa piilee kiinnostus politiikkaan, tiedote
Varhaiseläkkeiden taustalla myös työn ulkopuolisia syitä, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 3/2006, tiedote, pdf
Omistusasunto aravavuokra-asuntoa edullisempi, tiedote
Rakentaminen Helsingissä toisella neljänneksellä 2006, tiedote , pdf
Aikuiset kasvattaneet ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärää, tiedote
Asunto-osakekauppoja tehtiin Helsingissä 2,2 miljardilla eurolla, tiedote , pdf
Koulutus ja kulttuuri Helsingissä ja Pietarissa, tiedote
Helsingin työpaikkojen määrä kääntynyt kasvuun, tiedote
Maahanmuuttajien kotoutuminen edennyt suotuisasti, tiedote
Helsingin kaupunki jakoi tutkimusapurahoja yhteensä yli 70 000 € tiedote
Helsingin tiedepalkinto 2006 sosiolingvisti Terttu Nevalaiselle tiedote
Kouluttamattoman hoitohenkilökunnan määrä kasvaa, tiedote Väestönmuutokset alueittain Helsingissä 2001- 2004, tiedote, pdf
Väestönmuutokset Helsingissä 2001- 2004, tiedote, pdf
Vuokrat Helsingissä 2005, tiedote, pdf
Valtio vei välistä. Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2005, tiedote
Uusia konsepteja sähköiseen ja mobiiliin kansalaisosallistumiseen, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 1/2006, tiedote, pdf
Sydän- ja verisuonitautien biologiset riskitekijät yleisiä keski-ikäisillä työntekijöillä, tiedote
Normaalipainoiset usein vyötäröltään lihavia, tiedote
Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2005, tiedote
Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005, tiedote , pdf
Presidentinvaalit Helsingissä 1. kierros, tiedote
Kuntatyypit ja talouskehitys - Uusi kuntien kehitystyypittely, tiedote
Helsingin seutu Euroopan kasvun kärkialueita, tiedote
Helsingin kaupungin tietokeskuksen Helsinki Quarterly 2005. Helsingin kaupunkiseutu kansainvälisessä kilpailussa, tiedote
Helsinki alueittain 2005. Helsingin alueissa on eroa, tiedote
EUKN - European Urban Knowledge Network tiedote

2005

Helsingin asukasluku kasvussa, tiedote
Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja ilmestynyt, tiedote
Lahjaksi tutkimusmatka kaupunkiluontoon, tiedote
Opinnäytetöiden Helsinki-palkinnot, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 4/2005, tiedote, pdf
Suunnittelun kumppanuudet -tapaus Vuosaari, tiedote
Helsinkiläisten ympäristöasenteissa vähäisiä muutoksiatiedote
Rakentaminen Helsingissä kolmannella neljänneksellä 2005, tiedote, pdf
Helsingin väkiluvun arvioidaan kasvavan 25 000 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 3/2005, tiedote, pdf
Maahanmuuttajien elinolot pääkaupunkiseudulla, tiedote
Rakentaminen Helsingissä toisella neljänneksellä 2005 , tiedote, pdf
Helsingin väkiluku väheni vuonna 2004, mutta on alkuvuodesta 2005 kääntynyt jälleen kasvuun, tiedote
Helsingistä katosi yhteensä 4 800 työpaikkaa vuosina 2002 ja 2003, tiedote
Helsingin seudun työvoima- ja koulutustarpeita ennakoitu vuoteen 2015, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 2/2005, tiedote, pdf
Helsingin väestömäärä väheni vajaa 300 vuonna 2004, pdf
Rakentaminen Helsingissä 2005 ensimmäisellä neljänneksellä, tiedote, pdf
Tredje delen av Helsingfors historia sedan 1945 nu även på svenska tiedote
Vuokralaiset ovat ahtaalla pääkaupunkiseudulla, tiedote
Yritystoiminta Helsingissä 2003 tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 1/2005, tiedote, pdf
Hyvinvointi Helsingissä, tiedote
Helsinki kiristi vyötään, tiedote
Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004, tiedote , pdf
Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 2004, tiedote

2004

Opinnäytetöiden Helsinki-palkinnot myönnetty, tiedote
Hyviä tuloksia iltapäivätoiminnan yhteistyöstä, tiedote
Asuinalue ja perhetausta vaikuttavat nuorten opintouraan, tiedote
Helsinki kansallisen EU-politiikan toimijaksi?, tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen 1990-luku, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 4/2004, tiedote, pdf
Helsingin seutu selviytyy hyvin Euroopan metropolivertailussa, tiedote, pdf
Kartelli vai verokilpailu?, tiedote, pdf
Kunnallisvaalit Helsingissä vuonna 2004, pdf
Teattereiden talous ja toiminta 1997-2003, tiedote, pdf
Rakentaminen Helsingissä suhteellisen vakaata heinä-syyskuussa 2004, tiedote, pdf
Verotulojen kasvu takkuaa, tiedote, pdf
Helsingin Seudun Suunnat 3/2004, tiedote, pdf
Rakentaminen Helsingissä toisella vuosineljänneksellä 2004, tiedote, pdf
Eko-Viikki asukkaiden arkipäivässä. Asukaskyselyn tulokset, tiedote
Korkeasti koulutettujen työttömyys kasvoi Helsingissä viime vuonna, tiedote
Supistunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla tiedote
Euroopan parlamentin vaalit Helsingissä 2004 tiedote
Oppiminen on läsnä helsinkiläisten arjessa, tiedote
Helsingin väkiluku vähenee, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 2/2004, tiedote, pdf
Juhlakirja valmistui 40-vuotiaan Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton merkkipäiväksi, tiedote
Asukkaat viihtyvät kaupungin vuokrataloissa. Tiedote
Helsingin työllisyysaste oli alle 73 prosenttia vuoden vaihteessa, tiedote
Traffic in Helsinki 2002 Tiedote, pdf
Rakentaminen Helsingissä ensimmäisellä neljänneksellä 2004, tiedote, pdf
Helsingin Seudun Suunnat 1/2004, tiedote, pdf
Local and Global, tiedote, pdf
Rakentaminen Helsingissä vuonna 2003, tiedote, pdf
Suurten kaupunkien talous kiristyy, tiedote, pdf
Tilastollinen vuosikirja on kattava kokoelma tuoreita tilastoja, tiedote

2003

Nettimaunula-projekti päättyi – saavuttiko Maunula tietoyhteiskunnan ytimen? tiedote
Helsingin henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 90-luvulla – kasaantuuko sairastaminen?, tiedote
Pieniä vuokra-asuntoja eniten keskustan tuntumassa, tiedote, pdf
Opinnäytetöiden Helsinki-palkinnot, tiedote
Eurooppalaisten lähiöiden todellisuus tarkastelussa, tiedote

Lähiöprojektilla paljon myönteisiä vaikutuksia, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 4/2003, tiedote, pdf
Valtio notkahdutti Helsingin talouden 2002, tiedote, pdf
Rakentaminen Helsingissä kolmannella neljänneksellä 2003, tiedote
"Kakspiippunen juttu" – tutkimus helsinkiläisten suhtautumisesta kameravalvontaan, tiedote

Nuorten osuus kaikista työttömistä kasvoi, tiedote
Helsingin Seudun Suunnat 3/2003, tiedote, pdf
Onko ICT-ala talouden veturi myös alueellisesti?, tiedote, pdf
Muutostrendit Helsingissä ja Pietarissa 1990-luvulla, tiedote, pdf
Helsingin seudulla yli neljännes koko maan työvoimasta, tiedote

Asuntoneliö maksoi 2 260 euroa Helsingissä vuonna 2002, tiedote, pdf
Nuorisotyöttömyys - monikasvoinen sosiaalinen ilmiö, tiedote
Nykytanssi tavoittaa uusia yleisöjä, tiedote
Helsingin väkiluku lähes ennallaan, tiedote
Helsingin kaupungin tiedepalkinto 2003 dosentti Marikki Laiholle, tiedote

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat vuonna 2003, tiedote
Helsingin ruotsinkieliset nuoret, myönteisen poikkeavuuden analyysi, tiedote
The Regional Economy of Helsinki from an International Perspective, tiedote, pdf
Keskustelun avaus Helsingin asunto- ja kaavoituspolitiikan suunnasta, tiedote
Työttömien ja avointen työpaikkojen määrä kasvoi, tiedote
Orkestereiden talous 1990-2002, tiedote, pdf
Helsingin kaupungin tietokeskus Siltasaarenkatu 18-20
Postiosoite: PL 5500,
00099 Helsingin kaupunki
Puh: (09) 310 1612,
Fax: (09) 310 36601


sähköposti tietokeskus.kirjaamo@hel.fi
 
  PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki - Puh: (09) 1691 - Fax: (09) 169 3777 - t ietokeskus.kirjaamo@hel.fi