Hyppää pääsisältöön

Helsingin kaupunki uudistaa verkkosivunsa vuosina 2021–2022. Siirtymävaiheen aikana näkyvissä on samaan aikaan osia uudesta ja vanhasta sivustosta. Olet nyt uudessa Asiakkaan tiedot ja oikeudet -osiossa.

Hoitotakuu ja odotusajat

Laki määrittää, missä ajassa sinun tulee päästä kiireettömään hoitoon.
"
Kuva: Laura Oja

Terveydenhuoltolaki määrittää, missä ajassa sinun tulee päästä kiireettömään hoitoon. Tätä kutsutaan hoitotakuuksi. 

  • Sinun on saatava terveyskeskuksen aukioloaikoina välittömästi yhteys terveyskeskukseen.
  • Terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava hoidon tarpeesi viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotostasi.
  • Sinun on päästävä hoitoon terveysasemalle kolmessa kuukaudessa.
  • Sinun on päästävä hammashoitoon kuudessa kuukaudessa.
  • Jos tutkimuksissa todetaan, että tarvitset sairaalahoitoa, erikoissairaanhoidon on arvioitava tilanteesi kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan ja sinun on päästävä hoitoon kuudessa kuukaudessa.

Kiireellisissä tilanteissa saat päivystyspisteestä ensiapua ja hoitoa heti.

Odotusajat Helsingin kaupungin palveluissa

Terveysasemillamme on käytössä takaisinsoittopalvelu. Maaliskuussa 2021 soitimme takaisin asiakkaalle keskimäärin 2 tunnin 17 minuutin kuluttua yhteydenotosta.

Arvioimme hoidon tarpeen yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, joten arvoinnin odotusaika on alle kolme päivää. Yli puolelle potilaista varataan vastaanottoaika jo samalle päivälle.

T3-mittauksella seuraamme sitä, millainen jono lääkärin kiireettömille vastaanottoajoille on. Jonoa mitataan laskemalla kolmas vapaana oleva ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. T3-mittauksessa ei ole mukana akuuttiaikoja.

T3-odotusajat terveysasemilla vuorokausina
Terveysasema 1.2.2021 1.3.2021 12.4.2021
Haaga 30 30 42
Jakomäki 14 8

23

Kalasatama 42 42 25
Kannelmäki 16 22 42
Kivelä - - 42
Kivikko 42 42 42
Kontula 42 21 42
Laajasalo 25 42 21
Laakso koronaterveysasema koronaterveysasema 29.3.2021 alkaen Kivelä
Lauttasaari 21 21

42

Malmi 15 15 17
Malminkartano 27 41

35

Maunula 18 8 7
Munkkiniemi 42 42 32
Myllypuro 42 42 42
Oulunkylä 11 10 7
Paloheinä 33 23 16
Pihlajamäki 10 9 11
Pitäjänmäki 42 42 42
Puistola 17 23 39
Suutarila 21 15 36
Töölö 42 42 29.3.2021 alkaen Kivelä
Viiskulma 42 42 42
Vuosaari 42 28 42
Terveysasemien keskiarvo 29 28 31

Huom! Koronapandemian vuoksi laskennalliset T3-ajat eivät täysin kuvaa nykytilannetta.

Sulje

Arvioimme suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen pääsääntöisesti puhelimitse. Arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen arvionnin jälkeen kiireettömään hoitoon pääsee kolmen kuukauden kuluessa.

Koronaepidemia on kuormittanut suun terveydenhuoltoa. Puramme kertynyttä hoitovelkaa parhaillaan monin tavoin. Aikuisille tarjoamme usein mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön yksityisvastaanotolla.

Sulje

Aloitamme hoidon tarpeen arvioinnin Helsingin kaupungin erikoissairaanhoidossa pääsääntöisesti kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun lähete saapuu meille.

Odotusaika sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin (mediaani) 36 vuorokautta huhtikuussa 2021. Kaikki pääsivät hoitoon pääsääntöisesti kolmessa kuukaudessa.

Odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 37 vuorokautta. Kaikki pääsivät hoitoon pääsääntöisesti alle kolmessa kuukaudessa.

Suuren osan Helsingin kaupungin erikoissairaanhoidosta tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). HUSin verkkosivuilta saat tietoa muun muassa erikoisalakohtaisista odotusajoista.

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa (HUS)

Sulje

Julkaisemme tiedot ikääntyneille tarkoitettujen palvelujen odotusajoista kolme kertaa vuodessa. Odotusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu hakemuksen jättämisestä siihen, kun ikääntynyt henkilö saa hakemansa palvelut.

Seuraamme odotusaikoja ympärivuorokautisessa hoivassa ja päivätoiminnassa.

  • Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan odotusaika oli 40 vuorokautta (mediaani) marraskuussa 2021. Yli  kolme kuukautta palvelua jonottaneita oli 49 (tavoiteaika 90 vuorokautta). Lokakuussa 2021 myönteisiä päätöksiä tehtiin 126 ja kielteisiä 5. Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoiva sisältää tehostetun asumispalvelun ja vanhainkotihoidon. 
  • Koronaepidemian vuoksi päivätoimintapaikat ovat olleet suljettuina maaliskuusta 2020 lähtien. Sulkemisten vuoksi päivätoiminnan odotusajat julkaistaan alkuvuonna 2022.
Sulje