Rakentamispalveluiden arvonlisäverokirjaukset

Helsingin kaupunki on arvonlisäverolain 8 c §:n 1 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa rakentamispalveluiden myyntiä muutoin kuin satunnaisesti. Näin ollen Helsingin kaupunkiin rakentamispalveluiden ostajana sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että palvelun ostaja on verovelvollinen.

Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset muodostavat yhden verovelvollisen yhteisön, jonka Y-tunnus on 0201256-6 ja alv-tunnus FI02012566.

Laskun lähettäminen Helsingin kaupungille

Laskua tehdessä on tiedettävä:

  • Ostettavan palvelun luonne: onko kyse rakentamispalvelusta?
  • Laskutuskäytäntö: veroton vai verollinen lasku? Mikäli laskuun sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, lasku on veroton.
  • Laskumerkintävaatimukset: Normaalien laskumerkintöjen lisäksi tarvitaan kaupungin Y-tunnus 0201256-6 ja esimerkiksi teksti: Käännetty verovelvollisuus, AVL 8 c §.

Mikäli laskumerkinnät eivät ole asianmukaiset, myyjän on lähetettävä uusi lasku.

Lisätietoja
talpa.asiakaspalvelu (at) hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puh. 09 310 25300