Keskuskortteli, Jätkäsaari, hinta- ja laatukilpailu

Helsingin kaupunki järjestää avoimen hinta- ja laatukilpailun Jätkäsaaren keskuskorttelin tontista (AL) 20037/1. Kilpailun kohteena oleva tontti on Jätkäsaaren kaupallinen keskittymä ja kaupunkikuvallisesti tärkeä maamerkkirakennus.

Kilpailu on päättynyt 1.11.2023 klo 12.00.

Ilmakuva Jätkäsaaresta. Kuva: Kari Ylitalo
Ilmakuva Jätkäsaaresta. Kuva: Kari Ylitalo

Lue kilpailusta tarjouspyynnöstä

Kilpailuaikana tulevat tarjouspyynnön mahdolliset täydennykset ja korjaukset sekä tarjousten jättämiselle varatun määräajan mahdollinen pidentäminen julkaistaan ainoastaan tällä verkkosivulla. 

Hinnan osuus kilpailun kokonaisratkaisuperusteesta on viisikymmentä (50 %) prosenttia, kaupunkikuvaa koskevan arkkitehtonisen laadun osuus on kaksikymmentäviisi (25 %) prosenttia ja kaupungin hiilineutraaliuden edistämistä koskevien tavoitteiden (rakentamisen hiilijalanjälki) osuus on kaksikymmentäviisi (25 %) prosenttia. Osallistujan tulee sitoutua toteuttamaan koko kilpailualue tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailulla haetaan lähtökohtaisesti kaavaluonnoksen mukaisen ratkaisun toteuttamista. Kilpailualueesta muodostettavat tontit luovutetaan myymällä.

Kilpailuehdotuksen ja ostotarjouksen laatimisen ohjeet löytyvät oheisesta tarjouspyynnöstä sivun alavalikosta. Kilpailualue esitetään varattavaksi kokonaisuutena arvioiden parhaimman kilpailuehdotuksen ja korkeimman kokonaistarjoushinnan ostotarjouksessaan esittäneelle osallistujalle. Varauspäätös tehdään asemakaavoitustyön loppuunsaattamiseksi nk. kumppanuuskaavoituksena sekä hankekokonaisuuden jatkosuunnittelua varten.

Voittajaksi esitettävällä osallistujalla on oltava käytettävissään kilpailualueen rakentamisen edellyttämä riittävä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut rakentamisen edellytykset kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle sijoittuvan ja rakennusteknisesti erittäin vaativan ja laaja-alaisen hybridihankekokonaisuuden toteuttamiseksi (yleiset kelpoisuusedellytykset). Tarkemmin yleisistä kelpoisuusedellytyksistä on todettu tarjouspyynnössä.

Vastaukset kysymyksiin julkaistu 25.5.2023 

Tarjouspyynnön muutokset ja lisäykset sekä kysymykset ja vastaukset on julkaistu sivun oikeassa ylälaidassa. 
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan ainoastaan tällä sivulla. 

Myös muut kilpailun aikana mahdollisesti tulevat muutokset julkaistaan vain tällä sivulla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi

  • tarjouspyyntöön tulevat täydennykset ja korjaukset
  • lisäohjeet kilpailuehdotuksien ja ostotarjousten laadintaan
  • määräajan pidentäminen.

Toimita kilpailuehdotus viimeistään ke 1.11.2023 klo 12.00

Kilpailu on salainen ja kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja sekä ostotarjouslomake on varustettava vain nimimerkillä.

Kilpailuehdotukset (suunnitelmat), ostotarjous ja selvitys yleisistä kelpoisuusedellytyksistä sekä harmaan talouden torjunnasta osoitetaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalveluun infopisteeseen vahtimestareille suljetuissa kuorissa kilpailun päättymisaikaan keskiviikkona 1.11.2023 klo 12.00 mennessä. Tarkista asiakaspalvelun ajankohtainen aukioloaika. 

Kirjoita kuoreen ”Jätkäsaaren keskuskorttelin hinta- ja laatukilpailu”. Toimita aineisto osoitteeseen:

Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (infopiste) 
Työpajankatu 8, 1 krs
00580 Helsinki

Mikäli et pysty toimittamaan aineistoa asiakaspalveluun, kirjoita kuoreen ”Jätkäsaaren keskuskorttelin hinta- ja laatukilpailu” ja lähetä aineisto postiosoitteeseen:

Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelu (infopiste) 
PL 58213 
00099 Helsingin kaupunki

 

Aloitusseminaarin materiaalit ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin