Ytimessä-opiskelijakilpailun voittajat ehdottavat rohkeita toimenpiteitä Kauppatorilta Töölönlahdelle ulottuvalle alueelle

Helsingin kaupunki käynnisti yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa syksyllä 2023 Ytimessä-opiskelijakilpailun Helsingin ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi. Nyt kilpailu on ratkennut.
Havainnekuva Dallaillen-ehdotuksesta. Kuva: Dallaillen-ehdotuksen tekijätiimi
Havainnekuva Dallaillen-ehdotuksesta. Kuva: Dallaillen-ehdotuksen tekijätiimi

Kilpailun päätehtävänä oli analysoida Helsingin ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta ja tehdä ehdotus, jonka tavoitteena on lisätä keskustan kävijämääriä ja keskustassa vietettyä aikaa. Tarkoituksena oli löytää innostavia uusia näkemyksiä ja ajatuksia keskustan roolista sekä sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.  

Kilpailualue oli Helsingin ydinkeskusta, ja sen keskipiste on päärautatieaseman edustalla. Kilpailussa tarkasteltiin rautatieasemalta noin kilometrin säteellä piirretyn ympyrän sisälle jäävää aluetta. Kilpailualue ei kuitenkaan ole tarkkarajainen. Kilpailijat saivat esittää myös aluerajauksen ulkopuolelle ulottuvia ehdotuksia. Kaikkien osallistujien tuli kilpailutyön palautuspäivänä olla kandidaatti- tai maisterivaiheessa olevia yliopisto-opiskelijoita tai ammattikorkeakoulujen opiskelijoita

Kilpailuun saatiin kaikkiaan 23 hyväksyttyä työtä. Niissä oli runsaasti hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Suunnittelupainotteiset ehdotukset ovat kilpailussa vähemmistössä, mikä voi kertoa siitä, että opiskelijat hakevat ratkaisuja keskustan ongelmiin muualta kuin rakentamisesta. 

– Kilpailu osoittaa, että opiskelijoilla on oivallinen kyky analysoida Helsingin keskustaa ytimekkäästi ja nähdä keskustan mahdollisuuksia ennakkoluulottomalla tavalla. Saimme mielestäni erittäin laadukkaan ja monipuolisen valikoiman kilpailutöitä. Tuomariston arvion mukaan kolme palkittua työtä kuitenkin erottuivat selvästi muista, toteaa tuomariston puheenjohtajana toiminut Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Elämyksellisyys ja tapahtumallisuus nousevat esille kilpailutöissä


Kilpailun parhaimmistoa ovat kokonaisvaltaiset työt.  Kilpailun teemoista ratkaisuissa korostuivat yhtenä kokonaisuutena ympärivuotinen tapahtumallisuus ja elämyksellisyys, käveltävän keskustan edellytysten parantaminen ja alueellinen laajentaminen sekä paremmat mahdollisuudet viipyilyyn ja viihtymiseen. Useat kilpailijat esittivät keinoja fyysisen liikkumisen lisäämiseen osana aktiivista, hyvinvoivaa kaupunkielämää. Toisena kokonaisuutena näkyivät omatoimisuuden, vuorovaikutuksen ja verkottuneen viestinnän teemat.

Kilpailutöissä ydinkeskustan haasteena näyttäytyy eräänlainen kaupunkitilan jäykkyys ja formaalius, ja kaupunkilaisten rajalliset mahdollisuudet muuntaa, muokata ja toimia kaupunkitilassa itse. Valtaosa kilpailijoista oli valinnut lähestymistavaksi mittakaavaltaan pienehköt, usein kaupunkilaisten omatoimisuudelle perustuvat toimenpiteet. Kaupallisten toimijoiden olosuhteiden nähtiin yleisesti parantuvan seurauksena viihtyisämmästä ja eläväisemmästä keskustasta.

Palkitut ehdotukset:
 

I Palkinto, 15 000 euroa: Dallaillen
Tekijät: Anne Kantola, Jan Mustonen ja Venla Varkila

Dallaillen esittää monipaikkaisen kehittämisen strategian, jossa erityisen ansiokkaana pidetään työssä esitettyä tapaa hahmottaa ja ottaa haltuun laaja kaupunkitilallinen kokonaisuus Kauppatorilta Töölönlahdelle saakka. Samalla paikkoihin kytketään runsas määrä ympärivuotisia uusia kaupunkitapahtumia, joiden seassa on myös täysin uudenlaisia ajatuksia.

Ehdotuksen tavoitteena on laajemman ja mielenkiintoisemman kävelykeskustan rakentaminen ja autoliikenteen rajoittaminen tätä tarkoitusta palvelemaan. Esitetyt liikenteen muutokset ovat linjassa kaupungin käynnissä olevan suunnittelun kanssa, joskaan kaupungin suunnittelutyön lopputulos ei ole vielä selvillä. Kävelytunneleiden esiin nostamista pidettiin onnistuneena huomiona.

Ehdotuksessa on kilpailutöiden joukosta erottuvaa rohkeutta isoillekin toimenpiteille, mitä pidettiin kiitettävänä. Osa ideoista ei ole keskustassa toteuttamiskelpoisia sellaisenaan, ja etenkin jakeluliikenteen tarpeet ja huollon sujuvuus työssä sivuutetaan kokonaan. Monin osin työ sisältää kuitenkin mahdollisuuksia pilotointiin ja jatkokehittämiseen.  

II Palkinto, 6 000 euroa: Joy in Movement
Tekijät: Selina Zander, Laura Jaunākā, Nea Vesterinen, Linda Autio, Katarina Jakobsson

Ehdotus on erittäin hyvin rakennettu, monipuolinen ja tasapainoinen kilpailutyö, joka yhdistelee monipaikkaiseen strategiaan fyysisiä kehittämisehdotuksia, lisärakentamista sekä olevien rakenteiden kohentamista.

Ehdotuksessa on erittäin runsaasti ideoita neljälle kohdealueelle, joissakin ideoissa on nähtävissä myös uutuusarvoa. Rautatieaseman ympäristöön ehdotetaan uutta katujärjestelyä, jossa yksityisautot rajataan pois alueelta. Kaivokadun suunnitelma on pitkälti kaupungin skenaariotarkastelujen mukainen.

Keskuskadulle on luotu kalusteiden ja istutusten konsepteja, Kaisaniemen puistoon erilaisia tapahtumia ja taidetta. Makasiininpuistossa näkyy tässäkin työssä omatoimisen, matalan kynnyksen tapahtumajärjestämisen teema Jan Gehlin ajatusten jalanjäljissä. Kauppatorille on ideoitu modulaarisia katosrakenteita ja toiminnallisia vyöhykkeitä.

III Palkinto, 4 000 euroa: Teidän Helsinki 
Tekijät: Veera Annala ja Cecilia Aintila

Teidän Helsinki hakee innoituksensa Vilhelm Helanderin ja Mikael Sundmanin vuonna 1970 julkaistusta pamflettikirjasta ”Kenen Helsinki” aina ulkoasua myöten. Opiskelijakilpailun ehdotuksissa Teidän Helsinki erottuu selkeäsanaisena ja raikkaana työnä, jossa pääpaino on ytimekkäällä argumentaatiolla ja konkreettisilla toimenpide-ehdotuksilla.

Kolmen palkitun ehdotuksen lisäksi kolme ehdotusta sai tuomaristolta kunniamaininnan.

Kunniamaininnan saivat:

Ihan kujalla - Helsinki haltuun askel kerrallaan! 
Tekijät: Otto Tarnanen, Ida Maunula, Inkeri Mankkinen

JMKSNKV - Vetovoimaa Kaisaniemen puistoon 
Tekijät: Johanna Maria Kannas, Sini Nuppu Kristiina Virtanen

wonders - City of Pockets
Tekijät: Eeva-Maija Ekman, Roban Colyer, Sara Soimasuo, Varpu Kurkilahti