Över 50 svenskspråkiga sjukskötarstuderanden gör praktik enligt patientcentrerad modell

Helsingfors sjukhus och yrkeshögskolan Arcada ordnar under våren 2023 ett pilotprojekt med sjukskötarstuderanden. Modulmodellen som används går ut på att studeranden tar hand om bestämda patientrum och ansvarar så självständigt som möjligt för vården.
En grupp Arcada-studeranden på en balkong i Dals sjukhus.
Bild: Kaisa Sunimento

Praktiken tar 6 veckor och under våren 2023 kommer 54 svenskspråkiga sjukskötarstuderanden att göra praktik vid sjukhusen i Dal, Malm och Storkärr.

Modulpraktiken motsvarar arbetslivet

”I modulmodellen arbetar man i team med vissa patienter, vilket motsvarar arbetslivet. När studeranden börjar arbeta som sjukskötare ska de planera vården självständigt på basen av patienternas behov”, berättar överskötaren Anna Holmström.

Under praktiken är det ingen som säger till praktikanterna hur exakt de skall göra, utan det är viktigt att praktikanterna själv planerar arbetsdagen. 

”Reflektion och diskussion är en viktig del av praktiken, och utnämnda sjukskötare handleder praktikanterna. Praktikanterna jobbar i team med 6 studeranden, vilket möjliggör mer praktikplatser med mindre handledning”, konstaterar Anna.

Anna Holmström Bild: Kaisa Sunimento
Anna Holmström Bild: Kaisa Sunimento

”I modulen är det bästa att arbetet är friare än om man är ensam studerande. Det krävs att man tillsammans med andra praktikanter planerar vad man tänkt göra under skiftet, och i vilken ordning. Samtidigt som modulpraktiken ger mer självständigt arbete är det också en utmaning i vissa situationer”, konstaterar praktikanten Caroline Skogberg i Dals sjukhus.

Praktikanterna stöder varandra

”Morgonen börjar med rapport av nattskiftet. Efter det planerar vi tillsammans dagen och ser vem som har t.ex. fysioterapi och ergoterapi samt hjälper patienter med morgontvätt. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande”, berättar praktikanten Kia Sundström i Dals sjukhus.

Praktikanterna är första och tredje årets studerande. Tredje årets studerande kan vid behov handleda första årets studerande.

”Första årets studerande är så duktiga, de behöver inte så mycket handledning. Men jag hjälper förstås vid behov”, konstaterar en tredje årets studerande i Dals sjukhus.

Praktikanter i Dals sjukhus.
Bild: Kaisa Sunimento

Möjligt att lära sig nya kunskaper på olika avdelningar

Praktikanterna jobbar på en viss avdelning, men det är möjligt att göra besök på andra avdelningar enligt intresse. I Dals sjukhus finns det bland annat två neurologiska avdelningar, en såravdelning och en traumaavdelning. Praktikanter kan därmed lära sig nya kunskaper från olika områden. 

”Det är så uppfriskande med praktikanter, de är ivriga på att lära sig nya saker och kommer med mycket energi!”, konstaterar Anna.